IA-dagen

20 september blir IA dagen på nytt arrangert i Sogn og Fjordane, nærmare bestemt i Førde på Scandic Sunnfjord Hotell og Spa. Meld deg på!

KL. 09:30 Velkomen!

Korleis skape tryggleik, arbeidsglede og motivasjon i tider prega av  omstillingog endring? ved Trond Haukedal, psykolog, føredragshaldar og forfattar

Omstilling og endring i Lerum AS, ved adm. direktør Trine Lerum Hjellhaug

Å vinne eldsjelprisen  - tidlegare prisvinnarar fortel om sine erfaringar  

Eldsjelprisen 2016

KL. 12:30 LUNSJ  

KL. 13:30 - Kjenneteikn ved gode omstillingsprosessar, ved Einar Wergeland  Jenssen, organisasjonspsykolog og administrerande direktør ved AS3 Norge

Ut med daglig leder - inn med daglig gleder, ved Jan Robert  Henriksen, humorist/komikar, politietterforskar og jurist    

KL. 16:00 - SLUTT.

Kontakt oss