Kurs i Samfunnsansvar 6.april på Sandane

Vil du lære om korleis di bedrift kan ta samfunnsansvar -og kvifor dette kan bidra positivt i bedrifta og for andre?

NHO Sogn og Fjordanes saman med PWC arrangerar kurs i samfunnsansvar 6.april på Sandane.

Tid: 10-13:30 Stad: Gloppen Hotell på Sandane.
Eigenandel kr 500.,-

Mål for kurset: Målet med kurset er å auke bedrifta sin kunnskap om å arbeide med samfunnsansvar, og korleis konkret ein jobbar med dette i eigne bedrifter. 

Målgruppe: Kurset er retta mot styrerepresentantar, topp-og mellomleiarar

Kurset tek føre seg følgjande tema:
•Kven er interessentane rundt bedrifta, og korleis bør ein samhandle med desse
•Strategisk og/eller innovativt samfunnsansvar
•Samfunnsansvar i di bedrift, med økonomiske, sosiale og miljømessige forhold

Forutan gode døme introduserar kurset arbeidsmodellar å jobbe etter.

Kontakt oss

Line Træen

Prosjektleder

line.traeen@nho.no
Mobil
95943895