Nettverkssamling Maritim Foreining

Maritim Forening Sogn og Fjordane inviterer til nettverkssamling på Alexandra Hotell i Loen der deling av kunnskap i leverandørindustrien vert sett på agendaen.

Maritim Foeining inviterer alle næringsaktørar frå petroleum, maritimt (skip) og marint (fisk og oppdrett), - alle blir utfordra til å presentere sine utfordringar for ei vidare drøfting på workshop den 21. april. Ved å diskutere utfordringar på tvers av næringane kjem det fram nye løysingar og nye samarbeid som kan styrke næringslivet i Sogn og Fjordane. 

Meir informasjon om samlinga kan du finne via denne lenka.