Nyheter

 1. Fin julegave fra Fjord1

  21. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Den siste uken før jul signerte Fjord1 konsernavtale med ønske om å samarbeide med Ringer i Vannet (Riv) på alle sine lokalisasjoner i Norge.

 2. Julebrev

  20. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Vi går snart inn i julehøgtida og inn i eit nytt år. I den samanheng vil NHO-kontoret i Sogn og Fjordane ønskje leiing og tilsette i alle medlemsbedriftene våre alt godt for jula og det nye året.

 3. Mineral er viktig for å nå klimamål

  15. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Auka mineralutvinning er naudsynt for klima og bra for verdiskapinga. Norge og Sogn og Fjordane sit på store mineralressursar, og desse må sjølvsagt nyttast for at vi skal nå klimamåla.

 4. Nytt regelverk for offentlege anskaffelsar

  8. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Vi får store endringar i regelverket for offentlege anskaffelsar. Kva inneberer desse endringar for deg som bedrift? NHO Sogn og Fjordane inviterer til informasjonsmøte på nyåret.

 5. Gründerprisen 2016

  8. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Gründerprisen for ungdom 2016 går til REMB Technologies og produktet dei har for dokking av skip.

 6. Styrking av fagskulane

  6. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Norske bedrifter skrik etter fagskuleutdanna. No vil endeleg Regjeringa gjere fagskulane like synlege og attraktive som universiteta og høgskulane.

 7. Karrieremesser 2017

  3. november 2016 | Sogn og Fjordane

  Framtidsfylket arrangerer karrieremesser i Trondheim, Oslo og Bergen i starten av 2017, og etterlyser no bedrifter til å stå på stand. Meir informasjon finn du her.

 8. Generasjonsskifte

  31. oktober 2016 | Sogn og Fjordane

  NHOs medlemmer har regelmessig behov for juridisk bistand, og i forhold til andre spørsmål enn arbeidsrett. Eurojuris er vår samarbeidspartner på dette, og har no gitt ut eit tidsskrift om generasjonsskifte.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
18 >