Nyheter

 1. Kven kan vi eigentleg lite på?

  26. mai 2017 | Sogn og Fjordane

  Valkampen er i gang, og ordbruken til politikarane blir kvassare; meir fantasifull og biletleg. Påstandar og karakteristikkar haglar. Så, kven kan vi stole på?

 2. Næringsfiendtleg av Nei til EU

  23. mai 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Nei til EU – til EØS og internasjonalt samarbeid – sluttar aldri å overraske. Nok ein gong prøver dei å få folk til å tru at ein førti år gammal frihandelsavtale kan erstatte dagens EØS-avtale.

 3. Skogen Lund imponert over bedriftene våre

  22. mai 2017 | Bedriftsbesøk, Sogn og Fjordane

  Administrerande direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, var både imponert og stolt over bedriftene ho vitja i Sogn og Fjordane 18. mai.

 4. Farleg å sette EØS-avtalen i spel!

  15. mai 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Brexit, Trump og proteksjonistiske holdningar har lenge prega avisoverskriftene i internasjonal og nasjonal presse.

 5. Har du meldt deg på Næringsdagane 2017?

  27. april 2017 | Sogn og Fjordane

  10 og 11.mai er det duka for Næringsdagane 2017 i Loen. Har du ennå ikkje meldt deg på? Det er fortsatt ikkje for seint. Påmeldingsfrist 5.mai.

 6. Ein god del å glede seg over for Sogn og Fjordane i NTP

  5. april 2017 | Sogn og Fjordane

  Nasjonal transportplan blei lagt fram i dag, og for Sogn og Fjordane sin del er det fleire positive nyheiter. Fleire av dei prosjekta som er komne inn både i første og andre planperiode er prosjekt som NHO har spelt inn til regjeringa gjennom Samferdsleløftet. Det er vi glade for.

 7. Møtte varehandelen i Førde

  29. mars 2017 | Sogn og Fjordane

  Onsdag 22.mars besøkte NHO Sogn og Fjordane og salgs- og markedsdirektør i NHO Handel, Leif Bache-Mathiesen, flere aktører innen vare- og detaljhandel i Førde. Formålet med møtene var å ta «pulsen» på varehandelen, snakke med og lytte til butikkenes behov.

 8. Årsmøteprotokoll 2017

  27. mars 2017 | Sogn og Fjordane

  16.mars avholdt NHO Sogn og Fjordane sitt årsmøte på Scandic Sunnfjord Hotel, Førde. Her blei det blant anna valt nytt regionstyre då fleire av representantane stod på val.

 9. NHO styrker samarbeidet i vest

  23. mars 2017 | Sogn og Fjordane

  Sogn og Fjordane og Hordaland blir frå 2020 til Vestlandsregionen. NHO og regionkontora våre i dei to fylka har jobba for ei slik regiondanning, og vil gå føre og allereie frå august i år blir den nye NHO-regionen etablert. Ei slik organisering meiner vi vil tene både næringslivet og arbeidslivet elles på Vestlandet.

 10. Ei utvikling vi ikkje kan stogge

  24. februar 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  For kring eitt år sidan sette NHO-sjef Kristin Skogen Lund seg inn i ein Uber Black-bil. VG var med. Bileta og NHO sin årskonferanse 2016 blei startskotet for debatten om delingsøkonomi i Norge. Reaksjonane på køyreturen var både positive og mindre positive.

 11. Årsmelding 2016

  23. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  I samband med årsmøte til NHO Sogn og Fjordane er no årsmeldinga vår klar. Her kan du lese meir om vår aktivitet i 2016, litt om administrasjonen, styret vårt og litt om nokre av medlemsfordelane de har tilgjengeleg.

 12. EØS-avtalen er avgjerande for eksportnæringane

  8. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  Norge sitt forhold til EU gjennom EØS-avtalen er under kontinuerleg debatt. Det er bra med debatt. Det som uroar oss no, er dei mange åtaka på denne viktige avtalen som har kome fram i det siste.

 13. Årsmøte INU-FSF

  8. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  Styret i INU-FSF har satt dato for årsmøte. Innkalling og sakpapir kjem seinare. Hold av datoen no!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
18 >