Nyheter

 1. Jobbskaparane er livsviktige for distrikta

  19. juli 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Dei som tek risiko og jobbar døgnet rundt for å starte og drive bedrifter kringom i lokalsamfunna våre, får skjeldan den honnør dei fortener. Dei er jobbskaparane våre, dei som skaffar arbeid til lokalbefolkninga, som bidreg til oppretthalding av skular, barnehagar og butikkar, og som syter for viktig skatteinngang til kommunane.

 2. Det offentlege må vise privat sektor tillit

  12. juli 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Offentlege og private føretak konkurrerer i stadig større grad med kvarandre om oppgåver retta inn mot det offentlege. Innanfor ei rekkje område ser vi at offentleg sektor ønskjer å ta over oppgåver som i dag blir, eller i morgon kan, leverast av private leverandørar.

 3. Litt meir optimisme i Sogn og Fjordane

  27. juni 2017 | Sogn og Fjordane

  NHO sitt ferske økonomibarometer viser at medlemsbedriftene våre i Sogn og Fjordane har blitt meir positive dei siste to kvartala.

 4. Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

  27. juni 2017 | Økonomisk politikk og analyse, Østfold, Agder, Buskerud, Finnmark, Hordaland, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar, Skatter og avgifter, Sogn og Fjordane, Telemark, Trøndelag, Troms og Svalbard , Vestfold

  Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.

 5. Kven kan vi eigentleg lite på?

  26. mai 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Valkampen er i gang, og ordbruken til politikarane blir kvassare; meir fantasifull og biletleg. Påstandar og karakteristikkar haglar. Så, kven kan vi stole på?

 6. Næringsfiendtleg av Nei til EU

  23. mai 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Nei til EU – til EØS og internasjonalt samarbeid – sluttar aldri å overraske. Nok ein gong prøver dei å få folk til å tru at ein førti år gammal frihandelsavtale kan erstatte dagens EØS-avtale.

 7. Skogen Lund imponert over bedriftene våre

  22. mai 2017 | Bedriftsbesøk, Sogn og Fjordane

  Administrerande direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, var både imponert og stolt over bedriftene ho vitja i Sogn og Fjordane 18. mai.

 8. Farleg å sette EØS-avtalen i spel!

  15. mai 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Brexit, Trump og proteksjonistiske holdningar har lenge prega avisoverskriftene i internasjonal og nasjonal presse.

 9. Har du meldt deg på Næringsdagane 2017?

  27. april 2017 | Sogn og Fjordane

  10 og 11.mai er det duka for Næringsdagane 2017 i Loen. Har du ennå ikkje meldt deg på? Det er fortsatt ikkje for seint. Påmeldingsfrist 5.mai.

 10. Ein god del å glede seg over for Sogn og Fjordane i NTP

  5. april 2017 | Sogn og Fjordane

  Nasjonal transportplan blei lagt fram i dag, og for Sogn og Fjordane sin del er det fleire positive nyheiter. Fleire av dei prosjekta som er komne inn både i første og andre planperiode er prosjekt som NHO har spelt inn til regjeringa gjennom Samferdsleløftet. Det er vi glade for.

 11. Møtte varehandelen i Førde

  29. mars 2017 | Sogn og Fjordane

  Onsdag 22.mars besøkte NHO Sogn og Fjordane og salgs- og markedsdirektør i NHO Handel, Leif Bache-Mathiesen, flere aktører innen vare- og detaljhandel i Førde. Formålet med møtene var å ta «pulsen» på varehandelen, snakke med og lytte til butikkenes behov.

 12. Årsmøteprotokoll 2017

  27. mars 2017 | Sogn og Fjordane

  16.mars avholdt NHO Sogn og Fjordane sitt årsmøte på Scandic Sunnfjord Hotel, Førde. Her blei det blant anna valt nytt regionstyre då fleire av representantane stod på val.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
18 >