Nyheter

 1. Møtte varehandelen i Førde

  29. mars 2017 | Sogn og Fjordane

  Onsdag 22.mars besøkte NHO Sogn og Fjordane og salgs- og markedsdirektør i NHO Handel, Leif Bache-Mathiesen, flere aktører innen vare- og detaljhandel i Førde. Formålet med møtene var å ta «pulsen» på varehandelen, snakke med og lytte til butikkenes behov.

 2. Årsmøteprotokoll 2017

  27. mars 2017 | Sogn og Fjordane

  16.mars avholdt NHO Sogn og Fjordane sitt årsmøte på Scandic Sunnfjord Hotel, Førde. Her blei det blant anna valt nytt regionstyre då fleire av representantane stod på val.

 3. NHO styrker samarbeidet i vest

  23. mars 2017 | Sogn og Fjordane

  Sogn og Fjordane og Hordaland blir frå 2020 til Vestlandsregionen. NHO og regionkontora våre i dei to fylka har jobba for ei slik regiondanning, og vil gå føre og allereie frå august i år blir den nye NHO-regionen etablert. Ei slik organisering meiner vi vil tene både næringslivet og arbeidslivet elles på Vestlandet.

 4. Ei utvikling vi ikkje kan stogge

  24. februar 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  For kring eitt år sidan sette NHO-sjef Kristin Skogen Lund seg inn i ein Uber Black-bil. VG var med. Bileta og NHO sin årskonferanse 2016 blei startskotet for debatten om delingsøkonomi i Norge. Reaksjonane på køyreturen var både positive og mindre positive.

 5. Årsmelding 2016

  23. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  I samband med årsmøte til NHO Sogn og Fjordane er no årsmeldinga vår klar. Her kan du lese meir om vår aktivitet i 2016, litt om administrasjonen, styret vårt og litt om nokre av medlemsfordelane de har tilgjengeleg.

 6. EØS-avtalen er avgjerande for eksportnæringane

  8. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  Norge sitt forhold til EU gjennom EØS-avtalen er under kontinuerleg debatt. Det er bra med debatt. Det som uroar oss no, er dei mange åtaka på denne viktige avtalen som har kome fram i det siste.

 7. Årsmøte INU-FSF

  8. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  Styret i INU-FSF har satt dato for årsmøte. Innkalling og sakpapir kjem seinare. Hold av datoen no!

 8. Årsmøte NHO Sogn og Fjordane

  8. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  NHO Sogn og Fjordane har satt dato for årsmøte, og vi håper du held av datoen. 16.mars på Scandic Sunnfjord Hotel, Førde.

 9. Karrieremesse Bergen

  8. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  Saman er vi eit sterkare lag! 60 bedriftstands er no klare for Sogn og Fjordane si eiga karrieremesse i Bergen onsdag neste veke! Du kan fortsatt melde deg på..

 10. Plast og komposittkonferansen 2017

  2. februar 2017 | Sogn og Fjordane

  Nordfjord Teknologiutvikling (NTU) gjentek suksessen frå i fjor og arrangerer ny plast- og komposittkonferanse! Den årlege konferansen som blir arrangert rundt berekraftig materialutvikling går av stabelen den 1. mars på Sandane.

 11. Fin julegave fra Fjord1

  21. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Den siste uken før jul signerte Fjord1 konsernavtale med ønske om å samarbeide med Ringer i Vannet (Riv) på alle sine lokalisasjoner i Norge.

 12. Julebrev

  20. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Vi går snart inn i julehøgtida og inn i eit nytt år. I den samanheng vil NHO-kontoret i Sogn og Fjordane ønskje leiing og tilsette i alle medlemsbedriftene våre alt godt for jula og det nye året.

 13. Mineral er viktig for å nå klimamål

  15. desember 2016 | Sogn og Fjordane

  Auka mineralutvinning er naudsynt for klima og bra for verdiskapinga. Norge og Sogn og Fjordane sit på store mineralressursar, og desse må sjølvsagt nyttast for at vi skal nå klimamåla.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
18 >