Bedriftene kutter i innleid arbeidskraft

Vikarbruken går nå ned i flere bransjer. NHO tror reduksjonen i behovet for arbeidskraft vil påvirke lønnsveksten.

Nedgangen er størst innen bygg og anlegg med 27 prosent færre stillinger i år.

Publisert 20.05.14

Sogn og Fjordane

Det har vært betydelig tøffere det siste året.

I NHOs økonomibarometer melder bedriftene om svakere økonomisk vekst. Avdempingen i den økonomiske veksten gjenspeiles nå også i arbeidsmarkedet.

– I følge tall fra NAV er nedgangen størst innen bygg og anlegg med 27 prosent færre stillinger i år sammenliknet med samme periode året før. Nedgangen er også sterk for ingeniør og IKT-fag med 18 prosent etterfulgt av reiseliv og transport med en nedgang på 12 prosent, sier Torill Lødemel, avdelingsdirektør arbeidsmarked, NHO.

Vikarbruk går ned
Nye tall fra NHO Service viser at vikarbruken i norsk næringsliv går ned.

– I tøffere tider er vikarer og innleid arbeidskraft gjerne det første det kuttes i. Vi ser at dette skjer nå, sier Even Hagelien, fagsjef for bemanningsbransjen i NHO Service til Aftenposten i dag.

Bemanningsbedriften Adecco gir uttrykk for samme utvikling i samme artikkel.

– Det har vært betydelig tøffere det siste året. Vi tror markedet vil flate ut og er ikke særlig ambisiøse for de neste kvartalene, sier konsernsjef i Norges største bemanningsbyrå Adecco, Anders Øwre-Johnsen.

Faksimile fra Aftenposten 20. mai 2014


Adecco om vikarer
Kan dempe lønnsveksten
Sysselsettingsveksten generelt forventes å ligge i underkant av en prosent i 2014. Arbeidsledigheten har økt moderat siden slutten av 2012, og anslås å øke til 3,7 prosent i år.

– Vi merker oss at det generelle bildet med færre utlyste stillinger nå også gjelder oljesektoren og ingeniøryrket. Det harmonerer med utviklingen i realøkonomien generelt og er et trekk vi tror vil virke dempende på lønnsveksten samlet og lokalt. Vi tror at denne moderasjonen vil gjelde for både arbeidere og funksjonærgruppene der også ingeniørene inngår, sier Lødemel, NHO.

Endrede ansettelsesstrategier og arbeidsinnvandring kan også påvirke antall utlyste stillingsannonser.

– Det er bekymringsfullt dersom dette fører til lavere sysselsettingsandeler i dagens arbeidsstyrke, sier Lødemel i NHO. 

Kontakt oss

Torill Lødemel

Fagdirektør

Samfunnsøkonomi

Torill.Lodemel@nho.no
Telefon
23088304