Store forventninger til 2015-budsjettet

Revidert nasjonalbudsjett byr ikke på de store rundkastene, noe NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund tar med stor ro.

NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund intervjues i Stortingets vandrehall av NRK Dagsrevyen om Revidert Nasjonalbudsjett.

Publisert 14.05.14

- Regjeringen gir et realistisk og balansert syn på den økonomiske utviklingen. Den erkjenner at norsk økonomi utvikler seg svakt og at arbeidsledigheten kan øke i tiden fremover. Det viktigste nå er derfor tydelige signaler om å satse på vekst og verdiskaping i budsjettet for 2015, sier Kristin Skogen Lund. 

- NHO forventer at regjeringen prioriterer tydelig i budsjettet for 2015, sier hun. Det betyr verdiskapende investeringer i samferdsel, kunnskap og forskning. Ikke minst må formueskatten reduseres kraftig, og vi må innføre nøytral moms i statlig sektor slik at private kan levere på like vilkår.

Kristin Skogen Lund kommenterer revidert statsbudsjett.


Ønsker justeringer
Selv om revidert ikke skal være et nytt budsjett, er det områder der NHO mener politikken burde vært justert.

- NHO har vært tydelige på at økningen av arbeidsgiverperioden ved permitteringer er utfordrende for våre medlemmer. Det fører til at bedriftene ser seg tvunget til å si opp ansatte de vet de snart vil få bruk for. Det er verken heldig for bedriftene eller for arbeidstakerne, sier Skogen Lund.

Anslagene for lønnsvekst på 3,3 prosent oppfatter NHO-sjefen som en støtte til en moderat lønnsutvikling og frontfagsmodellen. -Det er svært positivt at Regjeringen slutter seg til NHOs vurdering av lønnsutviklingen, som er gjort i forståelse med LO, og gjennom dette bidrar til lavere lønns- og kostnadsvekst, sier hun.

NHO merker seg også at regjeringen viser vilje til å satse på innovasjon, blant annet gjennom 30 millioner til kommersialisering av forskning.

- Dette styrker oss i troen på at regjeringen til høsten vil vri budsjettet fra forbruk og over til investeringer for verdiskaping, sier Kristin Skogen Lund. 

Les Finansdepartementets pressemelding.