Artiklar frå bedriftsbesøk

 1. Seminaret i Hammerfest avlyst

  21. februar 2017 | Finnmark

  Vi beklager å måtte avlyse dagens seminar om offentlige anskaffelser i Hammerfest, på grunn av kansellerte fly.

 2. Uforutsigbar skatt på næringseiendom i Oslo

  20. februar 2017 | Oslo og Akershus

  Byrådet i Oslo skal øke boligskatten fra 2 til 3 promille. Samtidig får også næringsbygg, verk og bruk en boligskatt. NHO Oslo og Akershus reagerer på framgangsmåten.

 3. NHO Europanytt 20.02.2017

  20. februar 2017 | NHO Brussel

  EU investerer 444 millioner euro i energiinfrastruktur | Energiforbruket minsker men importen av fossilt øker i EU | Denne uken i EU

 4. TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

  20. februar 2017 | Lønnsoppgjøret

  Mandag kom Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med grunnlaget for det kommende lønnsoppgjøret. Tallene underbygger behovet for fortsatt lav lønnsvekst, ifølge NHO.

 5. Offensiv næringspolitikk fra Mæland

  20. februar 2017 | Møre og Romsdal

  De nye reglene for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. NHO er svært fornøyd med at næringsministeren nå ber offentlige innkjøpere være med på å løse viktige samfunnsutfordringer.

 6. Nye veier gir drivkraft til Vestlandet

  17. februar 2017 | Hordaland

  - Vestlandet må bli en sterkere drivkraft for verdiskaping. Men da må vi få fart på de viktigste veiene, sier NHOs Tom Knudsen.

 7. Advokat NHO Hordaland

  16. februar 2017 | Hordaland

  Vi søker en dyktig advokat som kan bistå våre medlemmer i arbeidsrettsspørsmål i form av rådgivning og forhandlinger. Det kreves noen års erfaring fra arbeidsrettsfeltet.

 8. Mørebenkkonferansen og Årskonferansen med tydelige budskap

  16. februar 2017 | Møre og Romsdal

  Økonomiprofessor Jørn Rattsø fra NTNU var tydelig i sin tale til bedriftsledere og stortingspolitikere på Mørebenkkonferansen/Årskonferansen denne uken. "Fylket og regionreformen er død. Det som betyr noe i fremtiden er byene og hvordan vi klarer å utvikle disse."

 9. NHO Europanytt 16.02.2017

  16. februar 2017 | NHO Brussel

  Europaparlamentet om EUs fremtid | Ja til strengere grensekontroller | EU vil forbedre forbrukerdeltagelsen i regelverksutviklingen for finansielle tjenester | Moderat BNP-vekst i EU under fjoråret

 10. Søker du yrkesfag – får du læreplass

  16. februar 2017 | Oslo og Akershus

  Ungdom i Akershus og Oslo søker ikke til yrkesfag. Det er det ingen god grunn til. Så godt som alle søkere får læreplass.

 11. Offensiv næringspolitikk fra Mæland

  16. februar 2017

  De nye reglene for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. NHO er svært fornøyd med at næringsministeren nå ber offentlige innkjøpere være med på å løse viktige samfunnsutfordringer.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
383 >