Samfunnsansvarleg næringsliv

Næringslivets samfunnsansvar handlar om korleis verdiskapning skjer: Korleis bedrifter produserer varer og tenester på ein lønsam ,anstendig og berekraftig måte. Prosjektet og nettverket samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane er no avslutta. Er du interessert i sluttrapporten for prosjektet ta gjerne kontakt med regiondirektør, Jan Atle Stang, sjå kontaktinformasjon lengre nede på sida.

Nyheter

 • Avery Dennison NTP Tek samfunnsansvar

  De siste årene har vi hatt 12 flyktninger i arbeid hos oss - noe som har gitt en utelukkende positiv effekt seier Tom Dyrdal i Avery Dennison NTP

  17. august 2016
 • Safeclean tek samfunnsansvar

  Dei tilsette i Safeclean tenker, kommuniserer og opptrer på ein måte som vert lagt merke til hos kundar og samarbeidspartar. -Samfunnsansvar handler om å gjøre en forskjell i forhold til våre omgivelser. Måten vi opptrer på gir oss konkurransefortrinn, seier adm. dir. Jon Refsnes.

  28. oktober 2015
 • Nyheitsbrev 2015

  Her finn du alle nyheitsbreva som blei sendt ut i nettverket i 2015.

  15. februar 2016
 • Seminar om møtet mellom innvandrarar og lokalsamfunn

  - Korleis møter lokalsamfunnet/byen innvandrarane, korleis blir vi påverka av dette møtet – dei som bur her og dei som kjem? Og kva gjer vi for å gjere møtet betre? Bli med til Florø 15. januar 2016 og høyr meir.

  22. desember 2015
 • Westcon tek samfunnsansvar

  Westcon Yard Florø er ein av fleire bedrifter som er medlem av nettverket samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane.

  9. februar 2016
 • SIMAS IKS tek samfunnsansvar

  - Me trur det er avgjerande for verksemder som skal utvikle seg og vera med i framtida at dei definerer sitt 'samfunnsansvar'. Dette er viktig reint strategisk, men også viktig i det daglege, seier Hallvard Thomassen, direktør i SIMAS IKS i Sogn.

  1. desember 2015

Kontakt

Kontakt