Samfunnsansvarleg næringsliv

Næringslivets samfunnsansvar handlar om korleis verdiskapning skjer: Korleis bedrifter produserer varer og tenester på ein lønsam ,anstendig og berekraftig måte. Prosjektet og nettverket samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane er no avslutta. Er du interessert i sluttrapporten for prosjektet ta gjerne kontakt med regiondirektør, Jan Atle Stang, sjå kontaktinformasjon lengre nede på sida.

Nyheter

Kontakt

Kontakt