Nyheter samfunnsansvar

 1. Avery Dennison NTP Tek samfunnsansvar

  17. august 2016

  De siste årene har vi hatt 12 flyktninger i arbeid hos oss - noe som har gitt en utelukkende positiv effekt seier Tom Dyrdal i Avery Dennison NTP

 2. Nyheitsbrev 2015

  15. februar 2016

  Her finn du alle nyheitsbreva som blei sendt ut i nettverket i 2015.

 3. Westcon tek samfunnsansvar

  9. februar 2016 | Sogn og Fjordane

  Westcon Yard Florø er ein av fleire bedrifter som er medlem av nettverket samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane.

 4. Seminar om møtet mellom innvandrarar og lokalsamfunn

  22. desember 2015

  - Korleis møter lokalsamfunnet/byen innvandrarane, korleis blir vi påverka av dette møtet – dei som bur her og dei som kjem? Og kva gjer vi for å gjere møtet betre? Bli med til Florø 15. januar 2016 og høyr meir.

 5. SIMAS IKS tek samfunnsansvar

  1. desember 2015

  - Me trur det er avgjerande for verksemder som skal utvikle seg og vera med i framtida at dei definerer sitt 'samfunnsansvar'. Dette er viktig reint strategisk, men også viktig i det daglege, seier Hallvard Thomassen, direktør i SIMAS IKS i Sogn.

 6. Safeclean tek samfunnsansvar

  28. oktober 2015

  Dei tilsette i Safeclean tenker, kommuniserer og opptrer på ein måte som vert lagt merke til hos kundar og samarbeidspartar. -Samfunnsansvar handler om å gjøre en forskjell i forhold til våre omgivelser. Måten vi opptrer på gir oss konkurransefortrinn, seier adm. dir. Jon Refsnes.

 7. Tine Meieriet Byrkjelo tek samfunnsansvar

  1. oktober 2015

  Fyrtårn- verksemda innan samfunnsansvar utmerkar seg med sitt gode arbeid med inkluderande arbeidsliv og låge sjukefråver, både i fylke og i TINE sentralt. – Vi har ei plikt til å yte noko tilbake til samfunnet, seier meierisjef Thorkild Heieren.

 8. Ny metode for inkludering av unge utan jobb

  29. september 2015

  Prosjekt Jobbstrategi - ein ny og innovativt metode for å gje unge vaksne utan jobb, moglegheit til å vise seg fram i arbeidslivet, få målretta arbeidserfaring og kvalifisering.

 9. Kantinedag i Sogndal

  31. august 2015

  30. september er 'Bærekraftig matvett' satt som hovedtema når kantinenettverket i Sogn og Fjordane møtes i Sogndal.

 10. Lerum tek samfunnsansvar

  26. august 2015

  Lerum reknast som eit Fyrtårn innan arbeid med samfunnsansvar - Vi meiner at samfunnsansvar må vere ein del av kulturen og ryggmargsrefleksen i ei bedrift, seier Trine Lerum Hjellhaug, adm. dir. i Lerum.

 11. Gloppen Hotell tek samfunnsansvar

  30. juni 2015

  Den unge og engasjerte hotelldirektøren Preben Moe, har fått auka bevisstheit kring det å ta samfunnsansvar. - Å ta samfunnsansvar handlar om mykje meir enn å støtte lokale idrettslag.

 12. Gode diskusjonar om samfunnsansvar

  17. juni 2015

  Det femte møtet i nettverksatsinga "Eit samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane" samla representantar frå både bedrifter, verkemiddelapparat, organisasjonar, akademia og det offentlege. Ein god mix av aktørar som alle tek og bidreg til å sette fokus på samfunnsansvar.

 1. 1
 2. 2
>