Avery Dennison NTP tek samfunnsansvar

De siste årene har vi hatt 12 flyktninger i arbeid hos oss - noe som har gitt en utelukkende positiv effekt seier Tom Dyrdal i Avery Dennison NTP

Medhane kom i 2016 og er på språkpraksis og tilkallingshjelp

Jarle Kvam og Helen Gebrehiwot på kvalitetskontroll.

Publisert 17.08.16

Hva er kjernevirksomheta til Avery Dennison NTP, og hvor mange tilsette er det i bedriften.

NTP blei etablert i 1988 og har i snart 30 år produsert transfermerker. Dette er et produkt som blir overført til tekstiler ved hjelp av varme og trykk. Som leder av det nordiske markedet og blant de fremste i verden finner du vårt produkt på alt fra “Rørlegger Hansen” i nabolaget til Lionel Messi på FC Barcelona. 

På fabrikken i Gaupne har vi omlag 130 arbeidsplasser, og totalt i konsernet er det ca 20.000. Vår fabrikk er den eneste i Norden og er liten i forhold til våre søsterselskap i Kina, Honduras, Vietnam og så videre - likevel blir vi sett på som et "center of excellence" på grunn av at vi leverer gode resultat, høy kvalitet og har lang erfaring med å forbedre prosessen.

I samband med dette har vi ingeniører som jobber med produkt- og prosessinnovasjon. Når en har store kunder, er de alltid med på å drive en fremover. Det siste vi merker nå er at de store merkevarene har større fokus på ‘sustainability’, som betyr at alt fra kjemikalier, arbeidsforhold og sluttprodukt vil bli kontrollert nøye. Noe som er med på å flytte volum fra Asia tilbake til Europa på grunn av mer regulerte forhold her hjemme. Hugo Boss er eit godt eksempel på en kunde som årleg besøker oss (surprise visit) for å sjekke arbeidsforholdene til de ansatte.

Hva er årsaka til at NTP har valgt å ta inn kandidater til språkpraksis?

Årsaka til at vi starta i 2012 var at vi fikk ei henvending fra NAV om at de hadde flykninger som trengte å praktisere Norsk samtidig som de gikk på Norskopplæring i Sogndal. Sidan vår holdning er at mangfold gir muligheiter tenkte vi at dette kunne vi prøve å se om det var noe som fungerte for oss og for de ulike flykningene. 

Får dere hjelp til utvelgelsen eller står NTP for hele prosessen selv? (Via Sogneprodukt, Ringer i Vannet, Nav eller lignende):

Det er NAV/Luster Kommune som gjør utvelgelsen, men vi har gitt tilbakemelding ved ulike anledninger om hvilke profiler vi ønsker. Det er ikke aktuelt for oss å ta inn flykninger som vegrer seg for å arbeide med kvinner eller vegrar seg for å ha en kvinnelig sjef. Vi er en produksjonsbedrift og selv om vi har godt arbeidsmiljø kan en ikke være av typen misstenksom og nærtakande. Vi må strekke oss litt og ta ting opp i beste meining. Det viktigaste er at de som kommer har lyst til å bli kjent med bedrifta vår og arbeidet vi driver med. 

Hvor mange kandidater har dere nå, og hvor mange har dere hatt totalt siden 2012?

No har vi 6 flykninger som er hos oss på språkpraksis. Vi starta med en i 2012 og har vel til sammen hatt 11 i språkpraksis i tillegg til 3 flykninger som har kommet til oss som tilkallingshjelp utan at de har være i språkpraksis først.

Er det noen mulighet for fast ansettelse etter endt praksisperiode?

Praksisperioden er ein perfekt mulighet for å vise seg fram, både som arbeidsgiver og potensiell arbeidstaker. Det har begge parter utnyttet og vi har 2 fast tilsette og 2 som er hos oss som tilkallingshjelp av de som har vært i språkpraksis. Vidare har vi 3 tilsette med flyktningbakgrunn som er hos oss no i høysesongen. Faktorar som må vere til stedes for å få jobb er at vi har en ledig stilling eller et behov som eksempelvis høysesong. Flykningene stiller da på lik linje med alle andre søkerar.

 Hva kan du si om utfordringer og positive sider med denne ordningen?

Vi har hatt nesten bere positive erfaringar gjennom dette opplegget og det er kjekt å oppleve at flykningane trives og likar seg på jobb, samtidig som at vi har eit par hender ekstra. Det kallar vi vinn/vinn!