Samfunnsansvar som konkurransekraft

23. oktober inviterer vi bedrifter, utdanningsinstitusjonar og offentlege verksemder til seminar om samfunnsansvar i Førde.

Publisert 08.09.14

Samfunnsansvar vert hyppig omtala i media og er satt på dagsorden både i det private næringsliv og i det offentlege. Men kva meiner vi eigentleg med å ta samfunnsansvar, kva har det å sei for di verksemd og korleis kan ein jobbe med dette i praksis for å  bygge konkurransekraft?

Dette vil du høyre og lære meir om på seminar om samfunnsansvar den 23. oktober på Rica Sunnfjord Hotel i Førde.

Sett av dagen allereie no.