Leverandørkonferanse for EL-tjenester

Florø kommune inviterar potensielle leverandørar til leverandørkonferanse på levering av elektrikartjenester, svak og sterk straum til alle typar kommunale bygg (inkl materiell), veglys, samt vvs tekniske installasjonar.

#205

Hands of electrician with screwdriver tighten up switching electric actuator equipment in fuse box Fotograf: kadmy

Publisert 07.10.16

Sogn og Fjordane

Formålet med leverandørkonferansen er å presentere våre behov, samt å finne ut kva alternativ som fins og kva marknaden kan tilby.
Vi ynskjer innspel til korleis marknaden trur dei vil kunne dekke kommunen sine behov for el-tjenester. Det vere seg mindre nyinstallasjonar, reparasjonar og vedlikehald, samt el-kontroll.

I etterkant av leverandørkonferansen inviterast det til dialogmøte (ein til ein). Tidspunkt for dette vert opplyst om seinare.

 Leverandørkonferansen arrangeres tirsdag 01. november                kl 09:30 – 12:00

Agenda:

  • Kaffe og registering
  • Innledning/velkommen.
  • Presentasjon av anskaffelsesplaner og behov.
  • Spørsmål og diskusjon.
  • Veien videre.

 Stad: Rettsalen, Flora rådhuset, Strandgata 30, 6900 Florø 

Påmelding foretas ved å sende e-post til jetmund.rygg@flora.kommune.no innan måndag 27. oktober. Vi ber om at man i påmeldinga opplysar om namn, firma og kontaktperson- Eventuelle spørsmål kan rettast til  jetmund.rygg@flora.kommune.no eller telefon 92830066.