Arbeidsgiverservice

Arbeidsgiverservice

Advokat Helene Naper er klar til å bistå din bedrift. Du kan ringe, sende epost eller avtale møte. NHO Telemark tilbyr rask og effektiv juridisk bistand på arbeidsrett.

Publisert 12.11.13

Telemark

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til tariff, arbeidsmiljøloven, ansettelse, ferieloven, sykelønn, AFP pensjon, nedbemanning, permittering  mv.

Naper yter også bistand ifm. vanskelige personalsaker, oppsigelser og avskjedssaker. Disse tjenestene er dekket av medlemskontingenten. Dersom det er nødvendig med prosedyre ifm. oppsigelse- eller avskjedssaker, vil bedriften bli belastet med en fast egenandel fastsatt av NHO.

Naper holder kurs i regi av Næringslivets skole. Hun holder også seminarer og/eller faglige foredrag etter avtale. Dette gjelder arbeidsrettslige tema, HMS og lønns- og arbeidsvilkår.

Emne, tema og opplegg avtales særskilt for hvert enkelt oppdrag.

Kontakt oss

Helene Marie Naper

Advokat

NHO Telemark

helene.naper@nho.no
Telefon
41034734