Den Store Pengedagen i Telemark

Vil du møte viktige lokale aktører som på ulike måter har en rolle i finansiering av bedriftsutvikling og innovasjonsprosjekter i norsk næringsliv?

Seriegründer og investor Bente Sollid Storehaug (adm. dir ESV Digital Nordics) innleder med å dele sine erfaringer rundt finansiering av innovative prosjekter. Deretter deler direktør for Sparebank1 Telemark, Per Halvorsen, sine tanker om hva som skal til for at en investor velger deg og ditt prosjekt!

Pengedagen arrangeres av NHO Telemark, Innovasjon Norge, Norsk Forskningsråd, Oslofjordfondet og EU-nettverk Viken.

Her etableres en møteplass for etablerte Bedrifter & gründere som trenger finansiering av nye, spennende prosjekter, og finansielle aktører i regionen. Det blir rikelig anledning til å gjennomføre flere speed-dates med arrangørene, banker og andre aktører fra virkemiddelapparatet.»

For program og påmelding se HER!