Minikonferanse: Grønn digital framtid!

Telemarks unike mulighet?

NHO Telemark inviterer til minikonferanse og årsmøte. Tema for minikonferansen er Telemark i en grønn digital fremtid. Hvordan kan regionen utvikle seg og ta sin posisjon i det grønne digitale skiftet? Hovedmålet med konferansen er å løfte opp mulighetene og engasjere til et samspill mellom det offentlige og næringslivet.

Vel møtt!