HMS-forum Telemark

SAMMEN MOT SUKSESS

AGENDA:

11.30-12.00 Lunch og mingling

12.00-13.00 Kristin Størmer Steira
Mål, roller og involvering

13.00-13.30 Pause

13.30-14.30 Kristin Størmer Steira
Verdier, respekt og kommunikasjon

14.30-15.00 Presentasjon av Exize
Verktøy for økt trivsel og redusert sykefravær på arbeidsplassen

For mer informasjon og påmelding trykk her.