Program

tirsdag 13. sep. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 Registrering med enkel servering Clarion Hotel Bryggeparken, Skien Clarion Hotel Bryggeparken, Skien
09:30 Konferansen åpnes

Velkommen ved Helene Naper, advokat NHO Telemark

09:40 Integrasjon og utenforskap i norsk arbeidsliv

Foredrag: Ivar Frønes, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. 

10:00 Trepartssamarbeid og integrering i arbeidslivet

En samtale mellom Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister, Gerd Kristiansen, leder i LO og Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

10:45 Utdeling av Ringer i Vannet-prisen for 2016
11:00 Pause
11:15 Digital kontroll og overvåking av arbeid

Foredrag kun i Skien: Mona Bråten (Forsker, Fafo)

Arbeidsgiverne begrunner bruk av ulike digitale systemer med myndighetskrav, behov for bedre arbeidsstyring eller for å ivareta ansattes sikkerhet. Kontroll med den enkelte ansatte og arbeidet som utføres oppgis derimot av en mindre andel. Hør fakta bak frykt og myter.

12:15 Lunsj Clarion Hotel Bryggeparken, Skien

Lunsjbuffet

Clarion Hotel Bryggeparken, Skien
13:00 Rådgivningsprosessen ved nedbemanning

Foredrag: Nina Tennebekk, advokat NHO

Praktiske råd basert på erfaringene fra den siste tids nedbemanningsprosesser på Vestlandet.

14:00 Oppfølging av sykemeldte

Foredrag: Gerd Egede-Nissen, advokat i arbeidsrett NHO-S

Både arbeidsgivers og arbeidstakers plikter vil bli gjennomgått, med vekt på praktiske eksempler og råd for sykefraværsoppfølgingen.

14:45 Oppsummering og avslutning

Ved Helene Naper, advokat NHO Telemark

15:00 Vel hjem