IA dagen

Tema: ARBEID, INKLUDERING & ENTREPRENØRSKAP

Situasjonen i arbeidsmarkedet er utfordrende. IA-rådet tar Telemark på pulsen og har laget en IA-dag med et program som berører oss alle. Vårt utgangspunkt er at Telemark fungerer best når «alle» er i arbeid! Temaene spenner over arbeid, inkludering og entreprenørskap, og vi har lykkes med å få på plass svært dyktige foredragsholdere: