Næringsliv i skolen

Skolen er bedriftenes viktigste leverandør. NHOs arbeidsfelt Næringsliv i skolen har som hovedmål å gi elever og studenter større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål for å legge et best mulig grunnlag for yrkesvalg og fremtidig verdiskaping. Dette oppnås ved en rekke prosjekt og tiltak der forpliktende samarbeid mellom skoler og bedrifter - partnerskapsavtalen - står sentralt.

Nyheter

Kontakt