Nyheter

 1. Tariffseminar: Bli forberedt på lokale lønnsforhandlinger

  25. april 2017 | Telemark

  NHO Telemark arrangerer informasjonsmøte om årets mellomoppgjør.                                       Tirdag 9. mai - Infosalen Herøya Industripark, Porsgrunn kl 12.00-15.00

 2. Fra apotek til mage

  18. april 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Hvordan kan vi levere tjenesten "elektronisk medisineringsstøtte - fra apotek til mage" på nye måter i framtida? Dette var tema da nærmere 70 deltakere fra leverandører og kommuner nylig møttes på dialogkonferanse.

 3. Bygg i Tre

  7. april 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  Nettverket "Bygg i Tre Telemark" , ByR Vest-Telemark og Kviteseid Kommune inviterer til treseminaret "Bygg i Tre". Seminaret Bygg i Tre gir kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg, om tre som byggemateriale og hvordan innovative anskaffelser kan bidra til innovasjon og næringsutvikling.

 4. Grønt byggskifte på gang

  29. mars 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Innspill til konkrete grep den enkelte kommune kan ta for å få til de gode, klimasmarte og innovative løsningene i ulike byggeprosesser i regi av kommunene var den «grønne tråden» gjennom konferansen «Grønt byggskifte«, i regi av Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

 5. 40 kommuner diskuterte digitalisering av oppvekstsektoren

  27. mars 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Å jobbe sammen om å løse utfordringer er smart og helt nødvendig for at alle ikke skal behøve «å finne opp hjulet på nytt hver gang.»

 6. Bli med på HMS-dagen i Telemark

  16. februar 2017 | Telemark

  På HMS-dagen får du ny kunnskap og verktøyene som gjør at du kan målrette HMS-arbeidet enda bedre i din bedrift.

 7. Vurderer din kommune å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren?

  6. februar 2017, Invitasjon til samarbeidsmøte | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Gjennom dialog med markedet har det kommet frem behov for en felles kommunal referansearkitektur som kommuner i Norge kan bruke for nye anskaffelser/digitalisering av sektoren. Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer nå til et samarbeidsmøte med kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

 8. Innkjøp kan være regional verdiskaping i praksis

  6. februar 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  - Norge er et rikt oljeland med gode velferdsordninger. Men vi glemmer ofte hvor jobbene og verdiene skapes, innledet Kristin Vedum i Vest-Telemark Næringsforum under årets Vest-Telemark Konferanse. 2 av 3 ansatte i Norge jobber i privat sektor og flesteparten av bedriftene i Norge har mindre enn 10 ansatte. Slik er det også i Vest-Telemark. - Det er de lokale bedriftene som er våre lokale helter og som sikrer penger både til helse og skole, avsluttet hun.

 9. På jobb for en grønn fremtid 2

  6. februar 2017 | Telemark

  Vi er inne i et stortingsvalgår, der valgkampen allerede er godt i gang. Med sist høsts budsjettkrangel om grønne avgifter i friskt minne, er NHO Telemarks valgønske for 2017 en politikk som kan bidra til at bedriftene kan bevare og skape grønne jobber.

 10. Grønt byggskifte Bærekraft - Innovasjon - Næringsutvikling

  30. januar 2017, Konferanse | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Som store bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommuner, i samarbeid med næringslivet, derfor ta en lederrolle i et grønt byggskifte. Finn ut hvordan på konferansen 28.mars på Thon Hotell Gardermoen.

 11. Skien - et fyrtårn på velferdsteknologi

  16. januar 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  Torsdag 12.januar var det rigget for bystyremøte på Lyngbakken Sykehjem med velferdsteknologi på agendaen. Lyngbakken sykehjem, og anskaffelsen av varslingssystemer der, har vært et forbildeprosjekt innen velferdsteknologi. Nå satser de videre med etableringen av responssenter med tilhørende responssentertjenester.

 12. Vest-Telemark konferansen 2017

  13. januar 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  Kan innkjøp være Vest-Telemark sin drivkraft for å skape nye arbeidsplasser?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
15 >