Nyheter

 1. Kommuner på kunnskapsfangst

  6. november 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  36 deltagere fra 16 kommuner og en fylkeskommune "fylte opp kofferten" med kompetanse om hvordan de kan anskaffe de beste innovative, fremtidsrettede og bærekraftige løsningene - når blant annet skoler, omsorgsbygg, brannstasjoner, idrettshaller skal bygges i deres kommuner.

 2. Leverandørkonferanse - Nytt Sykehus i Drammen

  31. oktober 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

 3. maskinskatt

  17. oktober 2017 | Telemark

  KRONIKK: Nikolai Boye, NHO Telemark - Gode velferdstilbud koster penger, og skattene vil fortsatt betale for mye av velferden vår. Men noen skatter er særlig skadelig for å kunne opprettholde og skape nye arbeidsplasser.

 4. Statsbudsjett 2018

  12. oktober 2017 | Telemark

  Pressemelding fra NHO Telemark - Et godt budsjett for arbeidsplasser

 5. Dokumenterte klima- og miljøgevinster

  9. oktober 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Vi hører ofte spørsmålet «Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?» Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor Leverandørutviklingsprogrammet har bistått i markedsdialogen.

 6. Bærekraftig bygg - Fyresdal tar grep

  2. oktober 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  Fyresdal kommune planlegger å bygge ny flerbrukshall i løpet av de nærmeste årene. For å heve kompetansen på bruk av tre i store bygg arrangerte nettverket Bygg i Tre et fagseminar med de grønne rådgiverne, Green Advisers, for det lokale næringslivet og for kommunene i omegn. På kvelden ble det en kortversjon for å heve kompetansen på bærekraftig byggeri for et samlet kommunestyre.

 7. kronikk

  14. september 2017 | Telemark

  Den viktigste saken nå og i årene framover i Norge og Telemark blir hvordan politikerne skal legge til rette for flere jobber og få flere i jobb.

 8. NHO KURS

  14. september 2017 | Telemark

  Bli med på kurs i Vestfold og Telemark! Vi holder to spennende og nyttige kurs i høst i din region: "Bedriftens lønnssystemer", og "Konflikthåndtering".

 9. DIALOG som utviklingsverktøy

  31. august 2017, Innovative anskaffelser | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går.

 10. Fagseminar om bruk av tre i store bygg

  28. august 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  Flere kommuner i Telemark har ambisjoner om å bygge bærekraftige, klimavennlige bygg og benytte innovativ anskaffelse som metode. Nettverket for bærekraftige bygg i Telemark inviterer derfor arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører / underleverandører, byggevarehandel, byggherrer, politikere, kommuner m.fl. til regionalt fagseminar i Fyresdal.

 11. Nyhet: Lær av våre eksperter

  21. august 2017 | Telemark

  Bli med på kurs spennende kurs i Telemark og Vestfold ! Vær tidlig ute og få med deg lanseringstilbudene.

 12. Møt de nominerte fra Vestfold 30.8 eller 5.9

  11. august 2017 | Telemark, Vestfold

  Den kommende benken er klar for hyggelige og viktige samtaler med NHOs medlemmer om næringsliv og ønsker for de neste fire årene. Kommer du?

 13. Bedriftssafari 2017

  11. august 2017 | Telemark

  Torsdag 10. august inviterte NHO Telemark både nåværende og kanskje fremtidige stortingspolitikere til bedriftsbesøk i Midt-Telemark.

 14. "Energifabrikker" i støpeskjeen

  30. juni 2017 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Vestfold fylkeskommune tar i bruk innovativ anskaffelse som metode og spør markedet om mulige fremtidsrettede løsninger!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
13 >