Nyheter

 1. Bli med på HMS-dagen i Telemark

  16. februar 2017 | Telemark

  På HMS-dagen får du ny kunnskap og verktøyene som gjør at du kan målrette HMS-arbeidet enda bedre i din bedrift.

 2. Vurderer din kommune å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren?

  6. februar 2017, Invitasjon til samarbeidsmøte | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Gjennom dialog med markedet har det kommet frem behov for en felles kommunal referansearkitektur som kommuner i Norge kan bruke for nye anskaffelser/digitalisering av sektoren. Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer nå til et samarbeidsmøte med kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

 3. Innkjøp kan være regional verdiskaping i praksis

  6. februar 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  - Norge er et rikt oljeland med gode velferdsordninger. Men vi glemmer ofte hvor jobbene og verdiene skapes, innledet Kristin Vedum i Vest-Telemark Næringsforum under årets Vest-Telemark Konferanse. 2 av 3 ansatte i Norge jobber i privat sektor og flesteparten av bedriftene i Norge har mindre enn 10 ansatte. Slik er det også i Vest-Telemark. - Det er de lokale bedriftene som er våre lokale helter og som sikrer penger både til helse og skole, avsluttet hun.

 4. På jobb for en grønn fremtid 2

  6. februar 2017 | Telemark

  Vi er inne i et stortingsvalgår, der valgkampen allerede er godt i gang. Med sist høsts budsjettkrangel om grønne avgifter i friskt minne, er NHO Telemarks valgønske for 2017 en politikk som kan bidra til at bedriftene kan bevare og skape grønne jobber.

 5. Grønt byggskifte Bærekraft - Innovasjon - Næringsutvikling

  30. januar 2017, Konferanse | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Som store bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommuner, i samarbeid med næringslivet, derfor ta en lederrolle i et grønt byggskifte. Finn ut hvordan på konferansen 28.mars på Thon Hotell Gardermoen.

 6. Skien - et fyrtårn på velferdsteknologi

  16. januar 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  Torsdag 12.januar var det rigget for bystyremøte på Lyngbakken Sykehjem med velferdsteknologi på agendaen. Lyngbakken sykehjem, og anskaffelsen av varslingssystemer der, har vært et forbildeprosjekt innen velferdsteknologi. Nå satser de videre med etableringen av responssenter med tilhørende responssentertjenester.

 7. Vest-Telemark konferansen 2017

  13. januar 2017 | Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark

  Kan innkjøp være Vest-Telemark sin drivkraft for å skape nye arbeidsplasser?

 8. Mineralutvinning

  2. januar 2017 | Telemark

  Økt mineralutvinning i Norge og Telemark er nødvendig for å nå klimamålene.

 9. Nå kan du foreslå digitale løsninger for Drammensbadet

  29. november 2016 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Har du ideer som kan bedre bruken av Drammensbadet for både gjester og ansatte? Bli med på dialogkonferanse 18. januar 2017.

 10. Åpning av markedsmuligheter for klima- og miljøvennlige, autonome passasjerferger

  7. november 2016 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Åpning av markedsmuligheter for klima- og miljøvennlige, autonome passasjerferger med utgangspunkt i fergeløsning mellom Husøy og Husvik i Tønsberg kommune er temaet når Tønsberg kommune, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Norsk Forum for Autonome Skip, inviterer til dialogkonferanse 9.des i Næringslivets Hus.

 11. Innovative offentlige innkjøp

  4. november 2016 | Buskerud, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Leverandørutvikling, Telemark, Vestfold

  Nytt regelverk og mer innovasjon i offentlige anskaffelser var tema da bortimot 100 deltagere fra næringslivet deltok på miniseminar i Drammen. På tilsvarende arrangement i Sandefjord og Porsgrunn samme uke deltok det henholdsvis i overkant av 50 og 40 bedrifter. Og utfra tilbakemeldingene, fikk de matnyttig informasjon.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
16 >