- Regjeringen må reversere permitteringsreglene

De nye permitteringsreglene gjør at færre blir fast ansatte, mener NHO. Det gjør at bedrifter mister viktig kompetanse.

Publisert 17.10.14

Telemark

Mens bedriftene tidligere måtte betale lønnen til arbeiderne de ti første dagene av en permittering, må de nå betale lønnen i 20 dager. Endringen i permitteringsreglene trådte i kraft ved nyttår.

-      Regjeringen bør reversere arbeidsgivers lønnsplikt til ti dager igjen, sier direktør for arbeidslivspolitikk Svein Oppegård i NHO.

Blir mer forsiktige med å ansette

Han sier det særlig er hensynet til eksportrettet industri og byggenæringen som gjør det viktig å få på plass en rask reversering av endring i permitteringsregelverket.

– Vi ser at bedrifter går til oppsigelser fremfor å permittere. Vi ser også at bedrifter blir mer forsiktige med å ansette.

NHO har fra første stund vært kritiske til regjeringens regelendring som rammer både bedriftene, ved at de mister viktig kompetanse, og arbeidstakere som mister jobben. En av næringene som rammes er oljeindustrien. For færre oppdrag for oljeselskapene fører til oppsigelser hos leverandørbedriftene.

– Vi får i økende grad signaler fra medlemsbedriftene om at de ønsker seg tilbake til permitteringsordningen, slik den var før lovendringen på nyåret, det vil si tilbake til en arbeidsgiverperiode på ti dager, sier regiondirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland.

– Å kunne permittere i perioder er viktig for å holde på kompetansen i bedriftene, sier Nikolai Boye.