Nettverk

Nyttårsmøte i Skagerak arena

Fredag 3. januar var rundt 70 politikere, organisasjonsrepresentanter, næringslivsfolk med flere samlet i Skagerak Arena for å finne fram til de viktigste sakene for Telemark i 2014. Det var fylkesordfører Terje-Riis Johansen som hadde tatt initiativ til møtet.

Publisert 07.01.14

Telemark

Målsettingen var alle enige om, hvordan skape ny vekst i Telemark? Blant konkrete prosjekter var E-18, E-134, CO2-lagring, såkornfond, politi- og sykehusreform, Høgskolen blir Universitet sammen med Universitetet i Agder.

- Telemark har for lite kapital, og hvis vi ikke klarer å få et av de såkornfondene som myndighetene skal etablere nå, vil det gå femten år til neste mulighet sa daglig leder Leif Svarstad fra Maturo Kapital.

Dette er av vital betydning for ny og framtidig vekst i Telemark. NHO Telemark støtter dette arbeidet 100 %, og vil være en pådriver for å forankre viktigheten av etableringen.

Nyttårsmøte er en god arena for nytenkning og samhold i Telemark.