Ringer i Vannet

Ringer i Vannet Telemark i gang

NHO Telemark er nå i full gang med det landsomfattende prosjektet Ringer i vannet. Initiativtaker er NHO Service, en landsforening i NHO, med støtte fra NHO og LO. NAV er også deltaker og bidragsyter i prosjektet.

Publisert 17.02.14

Telemark, Ringer i vannet

Målet er at flere skal komme i jobb, samtidig som bedrifter Bedriftene vil få en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft gjennom samarbeid med attføringsbedriftene i prosjektet og en metodikk som er utviklet i nært samarbeid med næringslivet.

Nettverk med mange kandidater og skreddersøm
Deltakelse i prosjektet innebærer at NHOs medlemsbedrifter vil dra nytte av nettverket av en rekke attføringsbedrifter i Telemark, koordinert og tilbudt på en god måte. Nettverket har mange gode kandidater, og sikkert noen som kan være aktuelle for din bedrift dersom dere har behov for arbeidskraft.

Kandidatene er like forskjellige som folk flest, og har ulike behov for utprøving og opplæring på lik linje med andre jobbsøkere. Der det er behov for opplæring, tilrettelegging og kvalifisering vil nettverket kunne bidra med skreddersøm av løsninger for den enkelte kandidat og den enkelte bedrift.

Første steg i prosjektet er å komme i dialog for å kartlegge din bedrifts behov og ønsker. Ta derfor godt imot KAM (Key Account Manager) fra attføringsbedriftene og Ringer i Vannet, når de kontakter din bedrift. Dialog og deltakelse i prosjektet vil gi tilgang til kompetent arbeidskraft kombinert med at bedriften viser samfunnsansvar.

Attføringsbedriftene som er med i Ringer i Vannet Telemark:
Grep AS, v/ Trond Hoel Herrefoss
Nopro AS, v/Hilde Schau
Seljord Personal, v/Anne Oddny Foldøy
Rjukan Lys AS, v/Geir Bjørk Mathisen
Kvito, v/Åsmund A. Myrstad
Bø og Sauherad Produkter, v/Thor Velta
Telemark Lys AS, v/Halfdan Haugan og Martha Scrøder Momrak
Fretex Øst-Norge AS, v/Knut Harald Caspersen
Keops, v/Birgitte Bergedal og Vegard Holmberg