Anskaffelser som regional innovasjonsmotor

Kronikk av: Nikolai Boye (Regiondirektør NHO Telemark), Evy-Anni Evensen (Rådmann Telemark Fylkeskommune, Jan Erik Innvær (Regiondirektør KS BTV)

Publisert 18.05.17

Telemark

Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Siden arbeidet ble etablert i 2010, og nå over 120 pilotprosjekter senere, har den nasjonale og regionale oppmerksomheten rundt det å bruke anskaffelser som et strategisk virkemiddel i innovasjonsarbeidet økt betydelig. Evalueringer og analyser av pilotene viser at det offentlige, leverandører/FoU miljøer og samfunnet rundt oppnår betydelige gevinster.

I mai 2016 startet en ekstra regional satsning på innovative anskaffelser i Buskerud, Telemark og Vestfold. Og satsningen virker.

Vi registrerer at flere offentlige anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionens egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på den regionale næringsutviklingen. Bare ta en titt på noe av det som skjer i Telemark.

Skien er en pilotkommune i bruk av innovative anskaffelser innen velferdsteknologi i institusjon. Varslingssystemet i Lyngbakken nye sykehjem – en av pilotene i programmet. Anskaffelsen bidro til å åpne et stort marked i og med at det også var systemer som kunne installeres i eksiterende bygg og ikke bare nybygg. Nå har Skien kommune invitert kommunene i Telemark, Vestfold og Kongbergregionen til en fellesanskaffelse av digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Gjennom å samarbeide på denne måten vil kommunene få en større innkjøpsmakt, de vil kunne dele erfaringer, utforske ulike behov og sammen utfordre markedet til å få fram fremtidens løsninger.

Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Det betyr at fylkeskommuner og kommuner som er storbestillere av bygg kan spille en ledende rolle i et grønt bygg skifte. Kommunene i Vest Telemark har gått sammen om å gjennomføre seminaret Bygg i Tre som skal gi kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg, om tre som byggemateriale, og hvordan innovative anskaffelser kan bidra til innovasjon og næringsutvikling. Kviteseid kommune har "grepet ballen" allerede og utfordrer leverandører til å komme med innspill til materialvalg og byggemåter som gir et så lavt klimafotavtrykk som mulig når de skal sette opp et nytt leilighetsbygg i Kviteseid sentrum.

Telemark Fylkeskommune har tatt et grep for å skape gode, digitale verktøy som oppleves som brukervennlig, lett tilgjengelig og effektivt for alle brukere. I første omgang har de utfordret markedet på et helthetlig, digitalt ledelsesverktøy for Telemark Fylkeskommune som vurderes i disse dager. Og nå utfordrer de markedet til å digitalisere administrasjonen av skoleskyss i Telemark – både for å effektivisere og forenkle i flest mulig ledd både internt og eksternt. Innspillene de får fra leverandørene i dialogen før de lyser ut konkurransen gjør at de kan etterspørre morgendagens løsninger.

Disse 3 initiativene skaper noe som blir bra for både innbyggere, offentlige virksomheter og leverandører. Et ekte kinderegg. Partnerne i det regionale initiativet i Leverandørutviklingsprogrammet i Buskerud, Telemark og Vestfold heier på initiativene som er i gang. La oss i fellesskap inspirere enda flere til å ta i bruk anskaffelser som regional innovasjonsmotor!