Anvender kunnskap

Grasmyr ungdomsskole samarbeider med industrien i Grenland når elevene skal gjennom pensumet i naturfag -Fra olje til plast. En hel uke er viet temaet, den siste dagen anvender elevene ny kunnskap og bygger biler i plast.

Publisert 29.01.15

Telemark

"Det var mye gøyere å jobbe med plast enn jeg så for meg"

Elevene var overrasket over at det å jobbe i industrien og med plast kan være så spennende. Første del av uka har elevene hatt gjestelærere fra Bilfinger og ØPD. Hver dag har startet med en innledning fra en bedriftsrepresentant, etterfølgt av mange praktiske forsøk.

Høydepunktet er å designe og bygge egne biler som så skal testes ut i et avsluttende bilrace den siste dagen. Her er det mange priser å vinne – beste håndverk, beste design, best teknisk, mest kreativ og selvfølgelig raskeste bil.

 

Lektor 2

Samarbeidet er del av Lektor- programmet. Lektor 2 er en satsing på samarbeid skole- næringsliv knyttet til kompetansemål i realfagene. Målet er å vise elevene nytteverdi av kunnskap og dermed motivere til videre læring. Lektor 2 finansieres av Naturfagsenteret, mens NHO Telemark har koordinatoransvaret.

 

"Veldig bra at bedriftene stiller opp for å gi liv til et så viktig tema for næringslivet i Grenland. Dette er 4. året at Grasmyr gjennomfører denne uken – samarbeidet med næringslivet er lagt inn i årshjulet og det er vi veldig glade for. Vi ser også at det nytter", sier koordinator i NHO, Kerstin Laue.