Arbeidsmiljøloven

Vi trenger en arbeidsmiljølov for framtida

Publisert 25.09.14

Telemark

Regjeringens forslag om å modernisere Arbeidsmiljøloven er noe NHOs medlemsbedrifter har etterspurt lenge. Loven er nesten 40 år gammel, og arbeidslivet har endret seg mye i løpet av den tiden. Disse endringene må også lovverket gjenspeile.

Ett av regjeringens forslag er å gjøre det litt enklere å ansette midlertidig. La det være klinkende klart, fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv! Ni av ti er i dag fast ansatt. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og norske arbeidsgivere investerer mye i kompetanseutvikling hos de ansatte. Slik skal det fortsatt være.

Framtidige arbeidsplasser

Men vi trenger også å gjøre det lettere å bli ansatt i en bedrift. For det første har mange bedrifter behov for midlertidig ansatte i perioder. Det kan være at de skal lansere et nytt produkt uten å vite om det slår an, etablere seg nye steder eller opprette nye filialer uten eksakt å vite hvordan satsingen blir tatt i mot. Med de foreslåtte endringene reduseres risikoen for bedriftene noe, og man legger bedre til rette for verdiskaping, konkurransekraft og dermed framtidige arbeidsplasser.

Et springbrett inn i arbeidslivet

For det andre kan en midlertidig stilling være et springbrett inn i arbeidslivet med mulighet for fast jobb for dem som står utenfor, og som trenger arbeidserfaring og nødvendig kompetanse. Økt mulighet for midlertidig ansettelser sørger for det.

Må legge til rette for flere jobber

NHO blir ofte møtt med argumenter fra fagbevegelsen om at en oppmyking av reglene for midlertidige ansettelser vil gjøre det vanskeligere for unge å få fast jobb, eller at de svakeste gruppene får det verre på arbeidsmarkedet. Det tror jeg ikke vil skje. Vi kan selvsagt ikke vedta at det skal bli flere jobber i privat sektor, men vi kan legge til rette for at det skal bli det, blant annet ved å minimere risikoen for å satse.

For mange er ikke fast ansettelse alternativet til en midlertidig ansettelse, alternativet er ingen ansettelse. Midlertidighet kan skape den broen som trengs for å komme inn i arbeidslivet.

Helt ny ordning

Et annet motargument jeg møter, er at dette har andre land prøvd før med negativt resultat. Men ingen andre land har innført de samme begrensingene for midlertidige ansettelser. NHO foreslår at det skal være mulig å ansette midlertidig i 12 måneder med en påfølgende karantenetid på seks måneder. Dette er nytt. Det betyr at det ikke skal være mulig at én midlertidig ansatt erstatter en annen midlertidig ansatt i samme stilling. 

Et åpnere arbeidsmarked gir arbeidsplasser på lengre sikt

I følge NHOs arbeidstidsundersøkelse fra 2013 oppgir to av tre bedrifter at de har et udekket bemanningsbehov i perioder. Nær 60 prosent av bedriftene sier de vil ansette flere dersom loven åpnet for at det ble enklere å ansette midlertidig. Med andre ord vi vil få flere stillinger på lengre sikt.

-For meg handler dette om at vi er rustet til å møte framtida, avslutter Nikolai Boye