Årsmelding 2016

Et aktivt år for NHO Telemark.

Nikolai Boye

Nikolai Boye, regiondirektør NHO Telemark - Fotograf: Moment studio

Publisert 16.02.17

Telemark

NHO Telemark har i 2016 hatt stor aktivitet. Vi har hatt et godt samarbeid med våre medlemsbedrifter og andre nettverk, fylkeskommune, kommuner, stortingspolitikere, andre private og offentlige institusjoner, opplæringskontorer.

I løpet av samme perioden har det skjedd en betydelig omstilling innenfor oljerelatert industri. Dette har dessverre rammet en del av våre leverandørbedrifter hardt og gitt store utfordringer i et vanskelig marked. Imidlertid har det ikke vært til hinder for at de fleste bransjer i Telemark går bra. I NHOs Økonomibarometer for fjerde kvartal 2016 er bedriftsledere i Telemark blant dem som ser mest optimistisk på aktuell markedssituasjon og framtidige markedsutsikter.

Les hele årsmeldingen fra NHO Telemark her