Årsmøte Telemark Offshore

Den 27. mai i Norners lokaler ble det avholdt styre- og årsmøte i Telemark Offshore. Over 30 representanter fra medlemsbedriftene i Telemark møtes for å høre status og veien videre for nettverket.

Årsmøte Telemark Offshore

Publisert 28.05.14

Telemark

Styreleder oppsummerte aktiviteter i løpet av året f.eks. Subsea Valley messen, egen minimesse på Ibsenhuset, Oslofjorden offshore forum sin konferanse, B2B seminar innen olje og gas i Nord Dakota. Styreleder og prosjektleder har videre deltatt på en rekke andre aktiviteter. Synlighet i medier, tidsskrifter, aviser, internett og m.m. har vart en prioritet oppgave, som vi også skal arbeide videre med i året som kommer.

Den første hele driftsår har vart veldig produktivt. Telemark Offshore har nå 80 medlemsbedrifter og nye aktører innen olje og gas ønsker seg inn i medlemmer.Målet til TO er å samarbeide på forskjellige nivåer, skaffe kapital/prosjekter, etablere møteplasser for å bli bedre kjent med hverandre og ikke minst bruke hverandre.

Årsmøtet godkjente regnskap for 2013 og budsjett 2014. En viktig sak på møtet var forslaget til økt medlemsavgift for aktørene i nettverket med 20%. Forslaget ble vedtatt.

Styre har bestemt at TO skal arbeide videre med Arena søknaden. Så langt har flere av bedriftene bidratt i søkeprosessen. Søknaden ble sendt inn 22. april og det forventes et svar i juni fra Innovasjon Norge.