Bedre samarbeid kan gi store gevinster

Det var hovedoppskriften til sekretariatet i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) da  de møtte 9 industribedrifter på Herøya.

Til venstre Anja Kildal Gabrielsen, LO og Laila Windju, NHO som utgjør sekretariatet for HF

Publisert 28.01.16

Telemark

Regiondirektør Nikolai Boye ønsket velkommen til møte på vegen av LO og NHO i Telemark. Partene i Telemark har sammen hatt ansvar for HF støttede prosjekt fra 2001 og fram til 2009  for å utvikle nettverkene IndustiCluster Grenland og Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland.  - Det er derfor på tide at Telemark igjen kommer på HF kartet med nye bedriftsutviklingsprosjekter gjennom bred medvirkning, sa Boye 

– Det hjelper ikke at partssamarbeidet fungerer godt på øverste nivå i bedriften dersom det ikke fungerer like bra ute «på gulvet», sier Kildal Gabrielsen. Sammen med Laila Windju utgjør hun sekretariatet i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak. De to har i løpet av de siste to årene reist land og strand rundt og snakket med utallige ledere, tillitsvalgte og andre ansatte. De er overrasket over at partssamarbeidet ikke «sildrer» ut i organisasjonen i flere norske bedrifter.

– Bedriftene kjenner ikke Hovedavtalen mellom LO og NHO godt nok, derfor får de heller ikke hentet ut alle gevinstene som ligger i et godt partssamarbeid og gjensidig tillit. Slik går bedriften glipp av mange gode løsninger fra de som kjenner problemstillingene best – nemlig de som jobber ute i organisasjonen, sier Laila Windju. Hun har selv bakgrunn som HR-sjef i det private næringsliv, og representerer NHO i HFs sekretariat.

Etter innledningen til HF presenterte Nasjonalt senter for etter- og videreutvikling (NEVU) ved Terje Klausen og Bjarne Berg Wig hva de kan tilby innen forbedringsledelse. Det finnes mye kompetanse i vårt område som kan benyttes av bedritene til HF prosjekter.

Da gjenstår det å se om de tilstedeværende bedriftene vil benytte seg av denne muligheten for økonomisk støtte til prosjekter som tilfredsstiller HF s krav om bred medvirkning.