Bedriftssafari 2017

Torsdag 10. august inviterte NHO Telemark både nåværende og kanskje fremtidige stortingspolitikere til bedriftsbesøk i Midt-Telemark.

#205

Omvisning på Systemblokk AS, Bø i Telemark

Publisert 11.08.17

Telemark

Med over 30 deltagere og et strålende vær ble bussturen i Midt-Telemark en fin og lærerik opplevelse.

- Hensikten med en slik bedriftssafari er at våre politikere skal bli bedre kjent med næringslivet og industrien i vår region, sier Nikolai Boye som er Regiondirektør i NHO Telemark.

- Gjennom bedriftsbesøk og gode samtaler får våre medlemmer selv løfte opp ulike politiske saker som er viktige både for næringslivet og for utviklingen av Midt-Telemark forsetter han.

Første stopp var Nome videregående skole (avdeling Søve). Der fikk vi en orientering fra rektor Marit Synnøve Hoven om Søve sin posisjon og betydning for fagopplæring innen landbruk, samt deres inovative planer for fremtidens skole.

Stortingsrepresetant for Krf, Geir Jørgen Bekkevold, var imponert over Søves skogsmaskin-simulator.

#205

Deretter overtok Sven Dahlgren (regiongeolog for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner). Vi fikk servert et entusiastisk foredrag rundt prosjektet om kartlegging av mineralforekomster i Fensfeltet. Dette kan bli starten på et nytt industrieventyr med utspring i Telemark, men det kreves politisk vilje og bevilgninger til kartlegging av potensiale. Dahlgren utfordet politikerne på dette.

Lydhørlige politikere med stort engasjement. Det ble mange spørsmål fra salen og en god dialog under Sven Dahlgren sitt foredrag om mineralforekomster.

#205

Etter dette gikk turen til Ulefos Jernværk om ble grunnlagt i 1657 og er en av Europas eldste industribedrifter. Bedriften er i dag et moderne og fremtidsrettet jernstøperi. Styreleder Carl Diderik Cappelen fortalte om både bedriftens historie og fremtidsplaner.

Så var det tid for nydelig lunsj ved Aarnes Kafeteria. Gunn Anita Stenstad fortalte om gründereventyret til sultne politikere. Aarneskonsernet har siden starten i 1973 hatt en formidabel utvikling. De teller i dag ca 80 ansatte og er en hjørnesteinsbedrift for kommunen.

Så satte vi kursen mot Systemblokk AS i Bø der vi fikk en fin presentasjon og omvisning fra daglig leder Lars Kåre Haugen. Bedriften med 82 ansatte er en av landets ledende produsenter av betongelementer. De leverer nå til nye Deichman bibliotek i Oslo.

Daglig leder Lars Kåre Haugen synes at eiendomsskatten står i veien for utvikling og flere arbeidsplasser

#205

Dagen ble avsluttet på Bø Hotel. Bent Gurholt (Midt-Telemark Næringsutvikling) og Asbjørn Botnen (Bø Hotell) informerte om næringsutviklingen i Midt-Telemark, samt utbygging av Bø Hotell med tilhørende kunnskapspark.

 

Hotelldirektør Asbjørn Botnen redegjorde for de spennende utviklingplanene. Han er positiv til utviklingen av reiselivet i Telemark.

#205

Det var en svært entusiastisk gruppe som satte kursen mot Skien etter endt dag. Regiondirektøren i NHO Telemark oppsummerer dagen slik:

- Selv om vi har besøkt et bredt utvalg av bransjer- og næringer ser vi helt klart en rød tråd på hva som opptar våre medlemmer. Temaer som går igjen er vei og infrastruktur, skatt på eiendom og arbeidene kapital, finansiering av lærlingordningen, samt kampen mot arbeidskriminalitet og svart økonomi.

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Terje Lien Aasland synes dagen hadde vært både inspirende og produktiv.

- Vi er svært fornøyd med arrangementet. Her får vi gode innspill direkte fra de som driver næringsliv og skaper arbeidsplasser i vår region. Tusen takk til NHO Telemark for et godt gjennomført opplegg.

Tekst: Vegard Angen Johnsen