Besøk fra Norsk Industri

NHO Telemark hadde sist uke besøk av Carla Botten-Verboven, Finn Langeland, Tone Nymoen og Bror Yngve Rahm fra Norsk Industri.

Carla Botten-Verboven, Finn Langeland, Bror Yngve Rahm, Tone Nymoen, Marina Rasikiene, Helene Naper Kjell Skjeggerud og David Verdu.

Publisert 18.08.14

Telemark

Regiondirektør Nikolai Boye fortalte om dagens situasjon, antall medlemmer med årsverk, prioriterte prosjekter og aktiviteter. Blant annet STiG, ICG, Vekst i Grenland, Ringer i Vannet, Telemark Offshore, Øst-Telemark Næringsforum, Vest-Telemark Næringsforum og andre prosjekter.

Etterpå besøkte alle sammen den største sementfabrikken i Norge NORCEM i Brevik. Fabrikkdirektør David Verdu orienterte oss om produksjonen.

Norcem AS er Norges eneste produsent av sement. Fabrikkanlegget som ble startet i Brevik i 1916 er i dag en del av Heidelberg Cement Group. I Norge er det 2 sementfabrikker, en i Kjøpsvik og en i Brevik hvor Brevik er den langt største. Kalk som gir grunnlag for sementproduksjon blir hentet både fra dagbrudd og i gruver som ligger dypt under Eidangerfjorden. Gruvevirksomhetens omfang gjør at her er Norges største virksomme gruveforetak. Sementen som blir produsert i Brevik blir levert med skip langs hele kysten samt til utlandet. Det meste av produksjonen går til markedet i Norge, mens en mindre del blir eksportert, hovedsakelig til Russland, USA, Danmark og Island.

Sementproduksjon er energikrevende, og Norcem har siden midt på 1980-tallet benyttet alternative brensler til erstatning for kull og olje. Norcem reduserer CO2-utslipp så mye som mulig, hovedsakelig ved ytterligere å øke bruk av alternativt brensel, redusere klinkerinnholdet i sementen og å gjøre produksjonen stadig mer energieffektiv. De alternative brenslene består i hovedsak av bearbeidet husholdnings- og industriavfall. Papir, trevirke, plast og dyre mel er de viktigste komponentene.

Norcem Brevik har per i dag en årsproduksjon på omlag 1,4 millioner tonn sement, har 175 ansatte hvor 16% er lærlinger.

 Sementindustrien er blant de største utslippskildene av CO2 utenom kraftprodusentene, og står for ca fem prosent av de globale utslippene. Effektive fangstmetoder blir derfor et svært viktig bidrag til å redusere utslippene.

Norcem har vært tidlig ute og jobbet lenge med å få ned utslippene av klimagasser fra sin fabrikk, med energieffektivisering og bruk av biobrensel. Nå tar fabrikken teten i europeisk sementindustri for å få ned utslippene av CO2.

Visjonen er at i 2030 har fabrikken null CO2-utslipp gjennom produktenes livsløp, sier fabrikkdirektør David Verdu.