Blir kjent med lokalt næringsliv

Torsdag arrangerte NHO Telemark en ny bedriftssafari for skolerådgiverne i Skien og Siljan. Målet er å øke rådgivernes kunnskap om lokale bedrifter og deres kompetansebehov.

Publisert 10.04.15

Telemark

Det er den 10. safari som NHO Telemark har arrangert for de ulike rådgivernettverkene i Telemark.

Dagen startet på Klosterøya med en presentasjon av NHO's ferske kompetansebarometer. Etter det ble det presentasjoner fra Rambøll og Relacom før turen gikk videre til Porsgrunn med besøk hos Gassnova, Caverion og Emerson Process Management. Bedriftene var bedt om å fortelle om virksomheten, yrkesgrupper i bedriften og fremtidig kompetansebehov. Alle bedriftlederne understreket også viktigheten av personlig egnethet og holdninger samt betydningen av praktisk erfaring hos ingeniørene. Hos Gassnova møtte vi tre av de ansatte, deriblant den yngste og den eldste ingeniøren. Den eldste har passert pensjonsalderen for lenge siden - rådgiverne konkluderte fort med at det må jo være gøy å være ingeniør! Ellers var de enige om at det var en svært lærerikt dag: "Moro å komme innom bedrifter vi kjenner navnet til men aner ikke hva de egentlig driver med" var en kommentar som gikk igjen.