Bygg i Tre

Nettverket "Bygg i Tre Telemark" , ByR Vest-Telemark og Kviteseid Kommune inviterer til treseminaret "Bygg i Tre". Seminaret Bygg i Tre gir kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg, om tre som byggemateriale og hvordan innovative anskaffelser kan bidra til innovasjon og næringsutvikling.

Struktur/tekstur bilder. Natur, miljø, omgivelser, overflater, bakgrunn

Fotograf: Foto fra Unsplash

Publisert 07.04.17

Telemark

Etter treseminaret inviterer vi til dialogkonferanse rundt to forestående innovative anskaffelser i Kviteseid.  Vi oppfordrer leverandører til å delta på treseminaret. Kompetanse knyttet til bruk av tre og bærekraftig byggeri blir et viktig kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget rundt de forestående anskaffelsene.

* For leverandører som knytter seg opp mot den forestående anskaffelsen er seminaret gratis.

Se link til program for dagen

PÅMELDING