Bygger hus i mattetimen

Nå i høst skal flere hundre ungdomsskoleelever bygge hus i mattetimen. Matematikklærere fra 9 ungdomsskoler i Telemark var på kurs for å lære mer om praktisk anvendt matematikk.

Publisert 18.09.14

Telemark

 

"Matematikk oppleves som veldig teoretisk av elevene, og ofte forstår de ikke nytteverdien av det de skal lære", sier prosjektleder Kerstin Laue i NHO Telemark. Hvorfor må jeg lære Pytagoras er et ofte stilt spørsmål. Spesielt elever som har bestemt seg for å gå videre på yrkesfag tror at de ikke trenger matematikk. Når motivasjonen mangler, uteblir ofte resultatene.

 

Prosjekt Praktisk anvendt matematikk

NHO Telemark har derfor tatt initiativ til et prosjekt som er finansiert av Nordisk ministerråd. Prosjektet skal synliggjøre behovet for matematikk i de praktiske yrkene, og dermed endre holdningene hos både elever og foreldre. Vi har laget en film om tømreryrket, og utarbeidet et sett med matematikkoppgaver som er knyttet til bygging av et lite trehus i mattetimen.

 

Mattelærere på kurs

I denne uken var matematikklærere fra 9 ungdomsskoler i  Telemark samlet til kurs – her fikk de selv bygge små hus i tre. Lærerne fikk oppleve i praksis hvor mye matematikk det er i disse små husene. Kursleder var Steinar Tveito fra BYGGOPP - opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk. Stemningen var høy, og lærerne ble like ivrige som elevene fra Vestsiden skole som var med i utviklingsperioden.

Det er BYGGOPP som har utviklet husbyggingskonseptet for å øke rekrutteringen til bransjen. Men nå skal de ikke brukes på en anderledes skoledag, men i matematikktimen.

 

Det nytter

Det er mattelærerteamet fra Vestsiden ungdomsskole som har utviklet et sett med matteoppgaver knyttet til husbyggingen. Oppgavene ble så testet med egne elever. Det er liten tvil om at det nytter – elevene ble engasjerte og motiverte. Elever som aldri forsto Pytagoras greide å løse oppgavene i eksamenen nå før sommeren – de kunne det fordi de hadde anvendt Pytagoras i husbyggingen noen uker før eksamen!

 

Det sprer seg

Nå skal det bygges hus i mange ungdomsskoler. Ekstra gledelig at flere skoler knytter dette til partnerskapsavtaler med bedrifter i byggebransjen. Her kan elevene være på en byggeplass, måle og beregne der, og så bygger de selv hus i mattetimen.