Bypakke Grenland

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen inviterte til temamøte om bypakka og næringsutvikling i Bystrategi Grenland den 24. oktober på Skagerak Arena.

Publisert 27.10.14

Telemark

Bystrategi Grenland handler om utvikling av en attraktiv region som blant annet tiltrekker seg mennesker med kompetanse og initiativ til å løfte Grenland videre. Bypakka vil også få mer direkte konsekvenser gjennom bedre fremkommelighet for næringstrafikk.

Hensikten med møtet var gjensidig informasjonsutveksling og dialog om hvordan vi sammen kan løfte dette viktige arbeidet videre.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen presenterte status og videre arbeid. Og Nikolai Boye holdt et innlegg om Bypakka sett fra næringslivets side. I den etterfølgende dialogen etterlyste han framtisretta tiltak som viser at vi allerede har diskontert bypakka. Han mener at dette vil  kunne være med å gi bypakka en positiv vinkling som den sårt tiltrenger.

Et godt møte i riktig retning sier Nikolai Boye