Det offentlige innovasjonslokomotivet

Offentlige virksomheter i Telemark kjøper varer og tjenester for drøyt 14 milliarder kroner. Vi må benytte disse innkjøpene slik at de skaper innovasjon samtidig som innbyggerne får bedre tjenester. Nå utfordres offentlige ledere i regionen til å ta grep.

#205

Fotograf: iStockPhoto

Publisert 31.05.16

Telemark, Leverandørutvikling

I løpet av fem år og hele 40 pilotprosjekter har NHO, KS og DIFI utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser gjennom «Nasjonalt program for Leverandørutvikling».

«Innovative offentlige anskaffelser» er en vinn-vinn-løsning hvor offentlig sektor kjøper varer og tjenester som både leder til innovasjon hos private leverandører og bedre løsninger for det offentlige.

Dialog med markedet

Hovedpoenget er å skape en god dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører før anbudsdokumentene skrives. I dialogen beskriver offentlige virksomheter hvilken utfordring de vil ha løst. For eksempel at eldre skal kunne bo lenger i eget hjem og samtidig ha det godt og trygt. Leverandørene svarer med nye ideer og innovative løsninger. I et slikt tilfelle kanskje med ny velferdsteknologi.

Med bistand fra Leverandørutviklingsprogrammet har samarbeidende kommuner flere steder i landet begynt å skape oppsiktsvekkende løsninger på områder som vann, bygg og helse, gjennom innovative offentlige anskaffelser. Det siste eksempelet er Undervisningsbygg i Oslo og Etat for utbygging i Bergen kommune som har fått leverandører til å utvikle smarte løsninger for ventilasjon i skolebygg. Dermed kan norske kommuner spare 21-26 milliarder kroner i rehabiliteringskostnader.

6 ganger mer innovasjon

En rapport fra analyseselskapet Menon viser nemlig at ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene. Rapporten viser at det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det.

Satsning i Buskerud, Telemark og Vestfold

Nasjonalt program for leverandørutvikling etablerer nå en sterk satsing i Buskerud, Telemark og Vestfold, i samarbeid med de 3 fylkeskommunene i regionen. Ønsket er at kommunene nå tar skjeen i egen hånd, gjerne også flere i fellesskap, for å utfordre næringslivet. Dette kan gjøre at kommuner og noen statlige virksomheter blir innovasjonslokomotiv. Vi er sikre på at næringslivet er klar for utfordringer som samtidig kan skape nye markeder.