Dialogkonferanse-Nye Holla ungdomsskole

20. mars inviterer Nome kommune og NHO/KS Program for leverandørutvikling  produsenter, leverandører og andre interesserte til dialogkonferanse om nye funksjonelle løsninger i samband med bygging av nye Holla ungdomsskole.

Publisert 26.02.14

Telemark

Behov for funksjonelle løsninger for nye Holla ungdomsskole

Skolen skal være et flerbruksanlegg, kulturskolen samlokaliseres med ungdomsskolen. Skolen skal være fremtidsrettet med tanke på miljøvennlighet, pedagogikk og flerbruk.

Dialog med markedet 

Nome kommune ønsker å opptre som en krevende kunde og opprette en dialog med markedet tidlig i prosessen for på den ene siden å få gode innspill til arbeidet med en funksjonell kravspesifikasjon, og på den andre siden stimulere leverandørbedriftene til utvikling og innovasjon på de områdene der det er behov for nye løsninger.

Behov for nye løsninger

Kommunen skisserer følgende utfordringer i forbindelse med nybygget:

Utfordring 1: (IT, teknologi)

  • Låse-/ beredskapssystem  på skolen –fleksibelt, må kunne definere ulike adgangssoner,  alarm, trådløse telefoner eller andre løsninger (hærverkssikkert)
  • Gode løsninger for AV-utstyr, teleslynge mv. i klasserom/baser (hærverkssikkert).
  • Black-box/amfi – gode tekniske og akustiske løsninger for lyd/lys mv inkl. teleslynge
  • Fleksible løsninger for tilkobling av strøm til PC-er i baseområdene.
  • System for oppvarming og SD anlegget

Utfordring 2: (Bygg, anlegg)

  • Universell utforming inkl. ledesystemer inne og ute
  • Fleksibel, åpningsbar vegg på black-box mot amfi, med god lyddemping.
  • Foldevegger som er enkle i bruk, med god lyddemping, egnet for klasserom.

Dialogkonferansen skal også være en arena der bedrifter kan presentere sine produkter/løsninger på en minimesse og finne mulige samarbeidspartnere.

Påmelding til Terje Nyrud, Rambøll - E-post: terje.nyrud@ramboll.no, mob. 900 56 727

Presentasjonene fra dialogkonferansen vil være tilgjengelig på www.leverandorutvikling.no