Dialogkonferanse nye Holla ungdomsskole

Dialogkonferansen for byggeprosjektet nye Holla ungdomsskole i Nome kommune samlet 28 deltakere med representanter for 14 bedrifter. Bedrifter fra flere bransjer hadde følgt invitasjonen - bygg og anlegg, elektro/ teknologi og inventar.

Publisert 24.03.14

Telemark

Nome kommune samarbeider med regionalt program for leverandørutvikling i Telemark for å opprette en dialog med markedet for å få mest mulig funksjonelle løsninger for bygget. Flerbruk, fleksibilitet og fremtidsrettet teknologi var stikkord som gikk igjen i presentasjonene der kommunen skisserte sine behov.

 Det var et spesielt fokus på utfordringer knyttet til lås- og varslingsystemer i et flerbruksbygg og gode løsninger for oppbevaring og lading av elevenes pc/nettbrett i et bygg som skal være fleksibel . Her utfordret kommunen bransjen til å komme med nye funksjonelle løsninger som helt sikkert vil ha et markedspotensiale i fremtiden. De fleste nye offentlige bygg har nå fokus på flerbruk og fleksibilitet.

 Kommunen ønsker seg også gode løsninger for black box/amfi, men ingen av de frammøtte bedriftene leverer løsninger for dette. Men selvsagt har også bedrifter som ikke kunne være til stede under dialogkonferansen i går, mulighet til å sende innspill til konmmunen.

 Frist for å sende inn innspill med løsningsforslag er satt til 7. april  2014.

Løsningsforslagene ønskes beskrevet på en A 4 side og sendes til prosjektleder Terje Nyrud, terje.nyrud@ramboll.no