Etne og Vindafjord Næringsutvikling arrangerte i går dialogmøte om E134 i Ølensvåg

Vindafjord Næringshage var i går kveld møteplassen for dialog om hovedveiforbindelsen øst-vest. Fylkesvaraordfører i Rogaland, lokale næringslivsfolk, og representanter fra LO Rogaland, NLF Agder, Rogaland, Telemark, Vestfold, Etne og Vindafjord Næringsutvikling, Haugaland Vekst, Stavanger og Haugesund Næringsforening og NHO Rogaland og Telemark møttes. I tillegg var statssekretær Bård Hoksrud invitert for å utveksle synspunkter for hvor hovedveiforbindelsen mellom vest-sør-øst bør gå.

Statssekretær Bård Hoksrud omgitt av fylkesvaraordfører Terje Halleland i Rogaland fylkeskommune, Inge Fatland, Fatland Ølen AS, Harald Minge Næringsforeningen i Stavanregionen

Publisert 15.05.14

Telemark

E 134 er det klart valgte alternativ for næringslivets transporter, og har det største lokasjonsområdet for næringsvirksomhet i Norge.  I tillegg er E 134 vital i forhold til eksportindustriens lokalisering som Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn, Kongsberg, Larvik, Sandefjord, Drammen, Oslo, Fredrikstad og Halden. Det er sidegreinveier til alle disse byene fra E 134. Her nevnes RV 9, RV 41, RV 36 og E 18. Disse veiene er også under modernisering og utbygging for å effektivisere transporten for næringsliv og private. Verdiskapingen i de nevnte områdene er av største betydning for Norge. I tillegg er hovedtyngden av det norske befolkning lokalisert i dette området. Næringstrafikken har de siste årene hatt 40% vekst på E 134.

 Det var samstemmig enighet om at E 134 må bli den fremtidige hovedveien vest-øst. Enigheten støttes også av NHO Østfold, Vestfold og Agder. Det vil bli arbeidet videre med å organsiere et samarbeidsforum for E 134 ny vest-øst forbindelse.