Forenkling-fem skjemaer blir til ett!

Fra 1. januar 2015 endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. A-ordningen inviterer til informasjonsmøte 22. september i Skien

Publisert 15.08.14

Telemark

Én elektronisk melding vil erstatte følgende fem skjemaer som arbeidsgivere og andre opplysningspliktige leverer i dag, og den sendes til de tre etatene samtidig:

  • Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)

  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)

  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)

  • Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)

  • Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

A-ordningen innviterer til informasjonsmøte i Skien, 22. september.

Du kan melde deg på her