Forskning og innovasjon

Telemark har alle muligheter til å utvikle seg til et enda sterkere konkurransedyktig og økt verdiskapende fylke i tiden som kommer, dersom vi satser mer på forskning, innovasjon og entreprenørskap.

Det er positivt at Bø med høyskolemiljø og Telemarksforskning står foran nye planer med å etablere en ny næringshage. Illustrasjonsfoto: Berit Roald, NTB SCANPIX

Publisert 27.05.15

Telemark

Vi har kompetente mennesker som har bidratt til å starte opp en rekke virksomheter. Grenland, et av de største kraftsentrene for landbasert industri i Norge er bygget opp av mange sterke bedrifter gjennom tiår med arbeid, forskning og innovasjon.

Omstilling for en ny framtid er et begrep som er vel kjent av de fleste i fylket. Industrivirksomhet er høyteknologisk, langsiktig, viktig og avhengig av samarbeid med kompetente bedrifter. I følge NHO Telemarks samfunnsregnskaper gir 1 arbeidsplass i prosessindustrien 5 andre i leverandørindustrien. Det satses betydelige midler på forskning og utvikling i bedriftene. Yara på Herøya investerer 2,25 milliarder kroner i verdens mest miljøvennlige produksjonsanlegg for fullgjødsel. Ineos Norge på Rafnes har investert for 1 milliard i nytt mottak for skifergass fra USA. Norcem Brevik tester for tiden verdens første CO2 fangstanlegg innen sementindustrien. Det satses på teknologiutvikling i Herøya Industripark, Telemark Teknologipark Notodden, Rjukan Næringspark og Hydroparken Notodden. Alt muliggjort gjennom forskning, utvikling og tilførsel av kapital.

Mesteparten av forskningen foregår i dag i bedriftene selv, og bedriftene betaler 75-80% av sin egen forskning og utvikling. Myndighetene må derfor følge opp med økte og gode finansierings- og skatteordninger.

Forskning og utvikling er et viktig virkemiddel for omstilling og utvikling av nye produkter og tjenester så vel innenfor privat som offentlig sektor. Eksempel her er Norner et verdensledende forsknings- og utviklingssenter innen plastteknologi med hovedkontor i Bamble. Sagaplant i Sauherad er ledende i å framstille klimatilpasset, sykdomskontrollert og sortsekte plantemateriale av hagebruksvekster for norske forhold.

Industri-, kunnskaps- og næringsparker er gode steder for gründere og forskning. De virker stimulerende for kunnskapsbasert vekst og hever forretningsutviklingskompetanse. Det styrker samordning og fremmer innovasjon at Vest-Telemark Næringshage i Kviteseid med 43 arbeidsplasser, og Fyresdal Næringshage med 41 arbeidsplasser er etablert for kort tid siden. I Pilotarena Herøya har vi fått en møteplass der gode ideer kan realiseres. I denne sammenheng må også nevnes nyskapningen Proventia på Herøya Industripark. Der får en gründer med en god ide rådgiving, kapital, nettverk og tilrettelegging. På denne måten kan ideen utvikle seg til en bedrift som etter hvert kan vokse. Dette kompletterer forskermiljøer på universitet og høgskoler, men gir også grunnlag for samspill og utvikling mellom de akademiske miljøer, industri og øvrig næringsliv. Det er positivt at Bø med høgskolemiljø og Telemarksforsking står foran nye planer med å etablere en ny næringshage. Seljord lanserte tilsvarende planer nylig.

Fylkeskommunen og kommunene kjøper varer og tjenester for 15 milliarder årlig. Telemark bør kunne utvikle seg til et av de ledende fylker på offentlige anskaffelser. Her ligger en kime til innovasjon og forretningsutvikling av stort omfang.

Tilgang til ny teknologi og kompetente mennesker fordrer nærhet til kunnskaps-og forskningsmiljøer. Høgskolen i Telemarks ambisjon om sammenslåing med Vestfold og Buskerud vil styrke Høgskolens konkurranse- og utviklingskraft som regional kunnskapsleverandør og mulighet for universitetsstatus, - skriver Nikolai Boye i Varden.