Framgang for Telemark

I NHOs KommuneNM har over halvparten av Telemarks kommuner framgang. Men det viser også at vi har utfordringer å løse i tida som kommer.

Publisert 06.08.15

Telemark

-Det er svært gledelig at 10 av fylkets 18 kommuner har rykket opp på listen på  NHO s kommunebarometer, sier regiondirektør Nikolai Boye. Kommunebarometeret er basert på en rekke parametere som folketallsutvikling, kommuneøkonomi, verdiskapin/næringsliv, kompetanse blant ansatte m.m.

- Selv om det er en positiv utvikling i forhold til andre fylker, ser vi at vi må fortsette det gode arbeidet mot å sette høye felles mål for hele fylket. Hvordan den endelige kommunestrukturen vil bli, vil blant annet være avgjørende for n fortsatt positiv utvikling. Det viser seg at større kommuner i hovedsak klarer seg bedre enn mindre kommuner, sier Boye.  

Les også Varden og TAs oppslag om saken.