Fremtidens skole

NHO Telemark inviterte elevråds-/ungdomsrådsledere fra hele fylket til workshop om Fremtidens skole.

Publisert 26.02.14

Telemark

Læringslivet

Utdanning og kompetanse er tema for NHO Telemarks årskonferanse 18. mars. Da er det viktig å høre på elevenes stemme - hva mener de om fremtidens skole? Hvordan skal en skole være som gir god læring, forebygger frafall og forbereder elevene best mulig til fremtidens arbeidsliv? Dette var spørsmålene 34 elevråds-/ungdomsrådsledere som representerte både  ungdomsskole og videregående skole jobbet med en hel dag.

Kreativ workshop

Det hele startet med oppdraget å visualisere Fremtides skole ved hjelp av lafteklosser - en kreativ utfordring! En gruppe bygde skolen som "kunnskapens tre" der alle - elever og lærere - byger kunnskap og kompetanse i et sammenhengende løp og med kompetanseutveksling med omverdenen.

Fremtidens skole

Fremtidens skole er en fleksibel skole med integrert bruk av teknologi allerede fra 1. klasse. I tillegg til lærerne som er fysisk til stede har elevene en rekke virtuelle lærere og veiledere. Dette kan også være fagpersoner fra arbeidslivet. På den måten kan de gode elevene får større utfordringer og bli enda bedre, og de elevene som trenger mer hjelp kan få det tilpasset sitt nivå og tempo. I fremtidens skole er det ikke klasser, men ulike grupper, der elevene også kan lære av hverandre. I de yrkesfaglige retninger har begrepene norsk, engelsk og samfunnsfag mm forsvunnet - temaene er flettet inn i yrkesfagene. Lærerne har en stor verktøykasse med ulike metoder, og kurs i kreativitet er en naturlig del av lærerutdanningen. Lærerne har en prøveundervisning før ansettelse og evalueres jevnlig. Fremtidens skole er åpen mot samfunnet - deler av undervisningen flyttes ut av skolen til fagrelaterte eksursjoner, samarbeid bedrifter mm.

"Det var moro å høre at elevene er optatt av de samme tingene som NHO har høyt på dagsorden - tidlig innsats, bruk av teknologi, kompetanse i innovasjon og samarbeid med næringslivet, " sier Kerstin Laue i NHO Telemark som var prosessleder for dagen.