God sommer!

Sommerhilsen og en statusrapport fra NHO Telemark

Nikolai Boye

Foto: Nikolai Boye - Regiondirektør i NHO Telemark

Publisert 28.06.16

Telemark

Kjære medlemsbedrift

NHO Telemark har hatt god aktivitet første halvår, og vi har et godt samarbeid med andre nettverk, fylkeskommune, kommuner, stortingspolitikere, andre private og offentlige institusjoner, opplæringskontorer og våre medlemsbedrifter.

I løpet av samme perioden har det skjedd en betydelig omstilling innenfor oljerelatert industri. Dette har dessverre rammet en del av våre leverandørbedrifter hardt og gitt store utfordringer i et vanskelig marked. Imidlertid har det ikke vært til hinder for at de fleste bransjer i Telemark går bra. I NHOs Økonomibarometer for andre kvartal 2016 er bedriftsledere i Telemark blant dem som ser mest optimistisk på aktuell markedssituasjon og framtidige markedsutsikter. Produksjonen er på topp hos alle prosessbedriftene, og en svekket krone har gitt bedriftene god drahjelp. Eksporten økte med 34% i fjor, og hittil er den ytterligere økt med 16%. Den kraftige eksportstigningen skyldes både volumøkning og kronekurs. Kjemisk industri står for 75% av eksporten.

Norges Banks rentenedsettelser til 0,5% styringsrente har i tillegg opprettholdt investeringslysten. Bedriftene investerer for tiden i nytt og miljøvennlig produksjonsutstyr i milliardklassen. Dette gir både smitteeffekt og utslag i positivt syn på markedet for mange av våre leverandørbedrifter.

Det er gledelig at Telemarks nettverkssamarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning fungerer på en god måte, og det er nøkkelen til suksess. Nettverket Telemark Offshore, IndustriCluster Grenland og Teknologinettverk Telemark har opprettet et felles sekretariat. Dette vil styrke samarbeidet, gi større slagkraft og trygge grunnlaget for vekst og utvikling. Prosessen med tilrettelegging for en ny organisering av reiselivet i Telemark har vært og er gjennom et stort arbeid med forankring i kommuner, fylkeskommune og hos næringen selv. NHO Telemark har sammen med Visit Telemark hatt prosjektledelsen for denne prosessen så langt. Visit Telemark tar dette ansvaret videre.

Vi har arrangert årskonferansen fremtidens arbeidsliv med 140 deltakere i Ibsenhuset, Skien. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund åpnet konferansen, og tema var det nye arbeidslivet med automatisering, digitalisering, og hva dette vil bety for Telemark. Gjennom konferansen ønsket vi å påvirke den politiske agendaen.

Kommunesammenslåing er et hett tema om dagen. NHO Telemark har både gjennom presseoppslag og i artikler pekt på viktigheten av større kommuner og deres betydning for næringslivets verdiskapning og utvikling i Telemark. Imidlertid er det beklagelig at få initiativ til kommunesammenslåinger har ført fram.

Etterspørselen på arbeidsgiverservice er stor og har vært økende, og det er fortsatt stort fokus på kompetanse. Samlet ventes lønnsoppgjøret 2016 å gi en årslønnsvekst på 2,4 prosent for NHO-bedrifter. I Telemark pågår nå de lokale forhandlingene for fullt. Vi minner om et samlet ansvar for at de lokale lønnsforhandlingene tilpasses bedriftenes økonomiske situasjon og blir moderate nok slik at rammen holdes.

Den 18. og 19. april hadde vi besøk av hovedstyret i NHO og Administrerende direktør Kristin Skogen Lund med hennes ledergruppe. Formålet med besøket var å vise fram, bli bedre kjent med og lytte til bedriftene i Øst-, Midt- og Vest-Telemarks behov og ønsker. Delegasjonen fikk oppleve engasjement og innovasjon basert på ønske om videreutvikling både av lokal kultur, tradisjon og ny kunnskap, og optimistiske ledere med stor tro på egne produkter og framtid. Seinere i april gjennomførte vi en inspirerende medlemsturne og besøkte 55 bedrifter i Vest-Midt- og Øst-Telemark. I tillegg er en rekke av våre bedrifter blitt oppringt av NHO Callteam som har minnet om fordeler ved medlemskapet både i NHO og tilhørende landsforening. NHO Pensjon og NHO Forsikring er eksempler på medlemsfordeler.

Den nye Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert den 1. januar 2016. Det er positivt at det arbeides for at Høgskolen vil bli godkjent som universitet i nær framtid.

Når det gjelder nye samferdselsprosjekter, gleder vi oss over oppstart på parsellen Lillelvgata-Osebakken og Skjelbredstrand-Skyggestein. Begge er på RV 36. For øvrig har vi spilt inn våre omfattende prioriteringer til NTP 2018-2029.

Mette Stavrum-Tång, Kebony og Ingeborg Lindheim, Lindheim Ølkompani ble valgt inn som nye styremedlemmer i NHO Telemarks styre i årsmøte den 16. mars. Jon Halvor Bamle, Inovyn ble valgt til styreleder.

Det pågår for tiden et omfattende omstillingsarbeid i NHO. Framtidig fokus skal legges på å sikre større politisk gjennomslag for våre bedrifter og løfte medlems- og markedsarbeid. Vi har organisert oss for å bli mer operative i forhold til dette, og Vegard Angen Johnsen er ansatt som seniorrådgiver for marked og salg. Våre to medarbeidere Arild Ljådal og Kerstin Laue slutter den 1. juli. Arild Ljådal går av med pensjon etter 20 års tjeneste, og Kerstin Laue etter 14 års tjeneste. Hun er ansatt som prosjektleder i Naturfagsenteret. Vi takker begge to for godt arbeid.

Høstens program er klart, og vi nevner blant annet oppstart med et nytt prosjekt "Gå for Næringslivet" der næringslivsledere møter politikere til en gåtur på Croftholmen den 14. september, HMS forum i slutten av september og medlemsturne i Grenland i oktober. Invitasjoner sendes fortløpende ut.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!
 
Med vennlig hilsen

Nikolai Boye - Regiondirektør NHO Telemark