Grenland en kommune

I forbindelse med NHOs årskonferanse med effektive bo - og arbeidsmarkedsområder som tema, vil ny kommunestruktur ha fokus.

Publisert 06.01.15

Telemark

NHO Telemark er opptatt av næringslivets kår og det taler for storkommuner.

– Våre medlemsbedrifter er opptatt at man forholder seg til et regime innenfor transport- og arealspørsmål. Det vil gi mindre varierende skjønn med forskjellig saksbehandling fra kommune til kommune, og en mer helhetlig tankegang for bedriftene når de skal planlegge, sier Boye.

Han sier at bedrifter ikke ser kommunegrenser, men at bedrifter innen et regionalt område må forholde seg til ulike instanser og regler når de driver med det samme eller på tvers av kommuner.

– En bedrift kan ha sats for vann- og avløp i en kommune, ulike avgifter for renovasjon og må forholde seg til forskjellige eiendomsskatteregimer, sier Boye.

Dette er sitat fra en artikkel i dagens Varden.