HMS forum for ledelse og tillitsvalgte

Vellykket HMS forum 28.oktober på Herøya Industripark .

Helene Naper, advokat i NHO Telemark

Publisert 31.10.14

Telemark

NHO Telemark sammen med NAV Telemark og Delecto AS  holdt kurs i de aktuelle HMS-temaer.

Ny IA-avtale 2014-2018 ble presentert av Bjørn Hansen, rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Telemark.

Ove Jensen fra Delecto AS ga kort orientering om prosjektet Ringer i Vannet.

Nyttig og effektiv var orienteringen om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt ved Advokat NHO Telemark Helene Naper.

56 deltakere fikk på 3 effektive timer de siste endringene i loven om oppfølging av sykefravær,  når og hvordan arbeidsforhold kan avsluttes begrunnet med sykdom og en god del informasjon om NAVs virkemidler i arbeidslivet.