HMS-Forum Telemark

HMS-Forum Telemark inviterer til møte.Tirsdag 28. oktober 2014 på Herøya Industripark, adm. bygget infosalen klokken 12-15

Publisert 29.09.14

Telemark

Agenda:

 Ny IA-avtale 2014-2018

 •  Hva er nytt for arbeidsgiver og arbeidstaker?
 •  Nye regler/rutiner ved sykefravær
 •  Lettelser i skjemaveldet og mer dialog?

Ved NHO Anne Britt Slettebø, advokat NHO Mat og Drikke
 
  

 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

 •  Hvor langt strekker den seg?
 •  Når kan arbeidsforhold avsluttes begrunnet med sykdom?
 •  Arbeidstakers medvirkningsplikt
  Ved Helene Naper, advokat NHO Telemark

 NAVs virkemidler

 •  Hva kan arbeidsgiver og arbeidstaker få av hjelp?
 •  Særlig fokus på forebyggings- og tilretteleggingstilskudd
  Ved Bjørn Hansen, rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Telemark

 •  Målgruppe: Ledere, HMS- ansvarlige, tillitsvalgte og verneombud
 •  Enkel lunsj ved ankomst              

Kikk her for å melde seg på