I bresjen for yrkesfag

Næringslivets Hovedorganisasjon Telemark har fått alle førstekandidatene til årets kommunevalg i Skien å love og jobbe for yrkesfagene.

Marina Rasikiene,Terje Nøringset, Roar Asen, Nikolai Boye, Knut Skinnarland, Hedda Foss Five, Thomas Bakken og Jan Terje Olsen.

Publisert 30.06.15

Telemark

I 2030 vil Norge mangle 30 000 med fag- og svennebrev bare innenfor bygg og anlegg, ifølge Statistisk sentralbyrå. NHO vil sikre framtidig kompetanse blant ungdom gjennom å rekrutere flere elever til yrkesfag og få flere til å fullføre utdannelsen. For å få til dette trengs det flere lærlingsplasser i arbeidslivet.

NHO ønsker derfor at førstekandidatene til alle partiene som stiller til kommunevalget skriver  under på en budstikke for å  sikre yrkesfaglig kompetanse for fremtiden.

Mandag signerte politikerne budstikka og lovte dermed å jobbe aktivt for å sikre en god utdannelse for ungdommene og å jobbe for flere lærlingsplasser, i tillegg til å sørge for kravet om lærlinger i offentlig anskaffelser blir fulgt opp.

- Dette er et bra initiativ som  er lett å stille seg bak. Det er kjempe viktig å få lærlinger på plass, sier førstekandidat for Bypartiet, Thomas Bakken.

Ordførekandidat for Høyre, Jan Terje Olsen, er enig i dette. -Det er viktig å løfte fram dette og vi håper også at flere bransjer følger etter. - Det er avgjørelse for at vi skal kunne ha gode håndverkere framover, sier Olsen.

Ordfører Hedda Foss Five  (AP) sier at dette er en investering i framtiden.  - Det er viktig at vi fokuserer på å få ungdom til å velge praktiske fag og da må vi gjøre det spennende og attraktivt, sier hun.

Arrangementet ble holdt på prøvestasjon for rørfag i Skien. Her tas alle svenneprøvene i rørfag i Telemark. Daglig leder for Opplæringskontoret for Rørfag, Roar Aasen, og distriktsleder for Oras Telemark, Terje Nøringseth, var også til stedet. Tilsvarende arrangementer gjennomføres nå i hele Norge.

På NHOs Småtinget   25.august vil budstikka med underskriftene bli overrakt fra administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.