IA dagen 2014

30. april, Ibsenhuset fra en av parallellsesjonene

Publisert 16.05.14

Telemark

IA dagen, en fagdag for ledere, tillitsvalgte, verneombud, fastleger og andre interesserte trakk over 400 deltakere. Det var lagt opp til et rikholdig program med foredrag fra profilerte personer og en rekke parallellsesjoner.

IA- avtalen bygger på en ny felles forståelse av at aktivitet gjennom arbeid fremmer helse. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv innledes med å erkjenne dette. Avtalen har dermed fått et nytt element i grunnmuren i tillegg til at den gir mer tillit til partene, og den representerer forenkling og fornyelse. Oppsummert etter IA dagen er vi fornøyd med den nye IA avtalen som skal bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, videreutvikle og forsterke det velfungerende i eksisterende avtale. Den nye avtalen er et godt verktøy for å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidslivet.

Terje Tønnesen overekker IA-prisen til Svein Kostveit

 Terje Tønnesen overekker IA-prisen til Svein Kostveit, leder i Attføringssenteret i Rauland.