Ildsjelprisen til Skien kommune – Samarbeid mot svart økonomi

Skien kommune går foran i kampen mot svart økonomi. Et vedtak fra september legger til rette for å hindre useriøse tilbydere tilgang til oppdrag for kommunen.

Arne Hagen fra Fellesforbundet og Sven Egil Kristoffersen fra Skien kommune mottok prisen.

Publisert 17.10.14

Telemark

Skien kommune går foran i kampen mot svart økonomi. Et vedtak fra september legger til rette for å hindre useriøse tilbydere tilgang til oppdrag for kommunen.

Bystyret i Skien vedtok 4.september i år enstemmig et sett med 14 krav til leverandører og underleverandører. Kravene gjør det lettere for seriøse tilbydere, mens virksomheter som driver useriøst vil bli utelukket fra oppdrag i kommunen.

Leder for Samarbeid mot svart økonomi, Øivind Strømme, delte ut prisen.

Arne Hagen fra Fellesforbundet, Nikolai Boye fra NHO og Sven Egil Kristoffersen fra Skien kommune fikk en spesiell heder for å ha jobbet frem vedtaket.

Flere kommuner er på gang med tilsvarende krav. Skien er likevel i front og har fortjent en Ildsjelpris for arbeidet som er gjort.